Achterweg

De Achterweg, een 370 meter lange zandweg, loopt vanaf de Boerenbuurt in zuidoostelijke richting naar de westelijke ingang van het bos van landgoed Zuylestein.

WegAchterweg

Vanaf 1633 staat de Achterweg als onverharde zandweg aangegeven, nu is het een half verharde weg als zijnde een grindweg.
In 1824 was de weg, in delen, eigendom van 5 eigenaren w.o. de kerk. 50)

achterwegverstralenDe vroegste concentratie aan dorpsbebouwing wordt aan de oostzijde van Leersum en in de buurt van de kerk aangetroffen.
Op de kaart links, van Hendrik Verstralen uit 1633 60), is te zien dat aan de zuidkant van de Achterweg (A) bebouwing is, die al in de Middeleeuwen is ontstaan. 1).
B is landgoed Zuylestein en C is de Rijksstraatweg. Het huidige traject van de Achterweg vormt het oostelijke restant van de weg, die ook als ‘Onderweg’ bekend stond. 1)