Breenen, van den

In de OAT’s die horen bij de Minuutplans is er twee maal sprake van een familie van Breenen en wel de erven van Jan van den Breenen junior en Jan van den Breenen senior.
De gegevens op internet zijn dermate onduidelijk dat ik ze niet meld.

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. HetUtrechtsArchief

Bezittingen van de erven van Jan van den Breenen junior:
Hij bezat een boerderij met erf en boomgaard gelegen op ‘de Hoek’ bij de splitsing Middelweg – Nieuwe Steeg. Verder bezat hij 0,3 hectare bouwland, het voormalige Bovenpad en delen van de voormalige Postweg en een deel van de Middelweg.

leersum12riot
Bezittingen van Jan van den Breenen senoir:

Aan de Boerenbuurt bezit hij een huis met erf. Achter het huis is een akker van 0,12 hectare.

leersum13riot