Digitale Kaarten

Naast literatuur is er natuurlijk ook gebruik gemaakt van oude en moderne informatiebronnen zoals HisGis, de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed, Bonnekaarten en de Topografische kaart

HisGis.
HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). HisGis
(bron 50)
HisGis

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Met het eindigen van de website WatWasWaar.nl is de gehele collectie scans van Kadastrale Kaarten 1811-1832 vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina’s van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen). De collectie is vanaf nu beschikbaar via onze beeldbank. Instructie bij het zoeken door deze collectie staat onder de ‘FAQ’ tab.
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed
(bron 51)

Minutenplan

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De officiële naam is Chromotopografische Kaart des Rijks. Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. De serie kaarten gaat met intervallen van 5 jaar, van 1875 tot 1950.
(bron 52)
BonneKaart