Donkersteeg, Elbert

Elbert Donkersteeg is niet woonachtig in Leersum maar in Woudenberg, daarom worden hij en zijn familie niet behandeld in deze site.

Bronnen:
1. OudScherpenzeel
2. GenealogieOnLine

Bezittingen van Elbert Donkersteeg:
In het buurtschap Ginkel bezit hij 2 schaapskooijen en een aanzienlijke hoeveelheid land.
Hij bezit daar ruim 21 hectare bouwland, 1 perceel weiland van 2 hectare, 18 hectare heijde, een bosje van totaal van 2,7 hectare en 1 hectare driestland.
(Driestlanden waren percelen die men woest liet liggen en zo nu en dan gescheurd werden om er één of twee jaar met een minimum aan mest rogge te zaaien.)
Verder bezit hij grote delen van de Haarweg en Ginkelseweg die grenzen aan zijn gronden.

leersum26riot