Langbroekerweg

De Langbroekerweg loopt in  het verlengde van de Broekhuizerlaan, gedeeltelijk langs de westgrens van het landgoed Broekhuizen en eindigt in het zuiden op de Gooyerdijk.

Locatie Volgens de Militaire kaart van 1797 64) , zie kaart links, bestond de weg nog niet en de voorganger van kasteel Broekhuizen lag veel zuidelijker dan waar het huidige kasteel nu staat. De ruim 1400 meter lange weg was in 1824 eigendom van Wouter Hendrik van Nellesteyn, de bewoner van kasteel Broekhuizen 50).
In 1853 werden de Langbroekerweg en de Broekhuizerlaan bestraat, nadat hiervoor bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1852 concessie was verleend aan jonkheer Hendrik Daniël Hooft uit Woudenberg. Hooft kreeg bovendien toestemming om op de nieuwe straatweg tol te heffen, waartoe aan het einde van de Langbroekerweg bij de Gooyerdijk een tolhuis werd gebouwd 1). Tot 1910 staat de tol nog aangegeven op de Bonnekaarten 52).