Lokhorst, Evert

Evert Cornelisz Lokhorst is van beroep dagloner.
Hij is geboren in 1767 te Leersum als zoon van Cornelis Hendriksz (Cnelis) Lokhorst en Maaijtje Evert Lagerweij. Op 27 september 1767 wordt hij gedoopt te Leersum en op 8 juli 1843 overlijdt hij te Leersum.

Hij huwt met Cornelia Dirks Westereng op 12 augustus 1804  te Leersum.
Zij is gedoopt op 10 augustus 1776 te Leersum en in dezelfde gemeente overlijdt ze op 2 august 1821..

Kinderen van Evert en Cornelia:
Maaijtje (Maagje) 1804-1844 , in  1835 gehuwd met Evert Hendirksz van Ginkel
Dirkje (Neeltje)1807-1846
Cornelis 1809-1809

Bijzonderheden:
Dirkje is abusievelijk gedoopt als Neeltje, hetwelk zondag 13 Dec 1807 van de predikstoel bekend is gemaakt.

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. GenealogieOnLine
3. MyTrees
4. aLokhorst
5. GrensDvf
6. GenealogieOnLine

Bezittingen van Evert:
Aan de Nieuwe Steeg bezit hij een huis met tuin en boomgaard. Verder bezit hij 5 akkers, 4 bij het huis en 1 akker aan het voormalige Bovenpad. Het totale bouwland heeft een oppervlakte van ruim 2 hectare.