Nellesteyn, W.H. van

Wouter Hendrik van Nellesteijn is Heer van Broekhuizen en Darthuizen
Op 30 september 1788 is hij geboren te Utrecht als zoon van Cornelis Jan van Nellesteyn en Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst.
Hij is gedoopt 26 oktober 1788 te Utrecht en op 9 mei 1864 overlijdt hij te Leersum.

Bijzonderheden:
•1 maart 1826 – aangifte van geboorte in tegenwoordigheid van Pieter Hendrik Mali , oud zes en veertig jaar, rentmeester en Cornelis van den Bergh, oud twee en dertig jaar, tuinman. Beide wonende op Broekhuizen.
•Den Heer W.H. van Nellestein tot 1e ltd van 3e bataillon 1e comp. der Afdeeling rustende Schutterij der provincie 5)
•In 1832 was hij lid van de gemeenteraad (ambachtsheer) 5)

Op 6 november 1810 huwt hij met Maria Charlotta König
Ze is ongeveer geboren op 25 mei 1787 te Amsterdam als dochter van Willem König en Anna Margreta Klijn
Ze is gestorven in de hoftstede de Keukenhof in Lisse op 6 Juni 1823.

(Hiernaast haar portret van Adriaan de Lelie uit 1812)

Op 20 juli 1824 huwt hij met Henrietta Wilhelmina König (Koning, Koenig) te Darthuizen. Ze is geboren op 8 september 1799 in Wertheim/Westheim, Duitsland als dochter van Lodewijk Reinhard van Konig en Maria Dorothea Scheid.
Ze overlijdt op 26 April 1872 te Leersum

Bijzonderheden:
Henrietta Wilhelmina is een nicht van Wouter Hendriks 1e vrouw Maria Charlotta

Kinderen van Wouter Hendrik en Henrietta Wilhelmina:
Willem 1825-1825
Willem 1827 – 1902, in 1856 gehuwd met Wilhelmina Ferdinanda Carolina van Naamen
Na het overlijden van zijn vader blijft hij, met zijn echtgenote en moeder, wonen op kasteel Broekhuizen
NN 1829 – 1829
Cornelis Jan 1830 – 1906, in 1855 gehuwd met Magdalena Hartsen

Bijzonderheden:
Cornelis wordt commissionair van effecten in Amsterdam.

Bronnen:
1. Geni
2. HetUtrechtsArchief
3. Geni
4. HetUtrechtsArchief
5. Pondes
6. Geni

Bezittingen van Wouter Hendrik:
In 1824 verkoopt Cornelis Jan veel van zijn bezittingen aan zijn zoon Wouter Hendrik. In het buurtschap Darthuizen bezit hij veel ontroerend goed zoals: kasteel Broekhuizen, de Westhoeve, Oud Broekhuizen, de Kapel, het Speijk, de Riet, Verezijk, de graanmolen en het Zwitserse huis. Aan gronden heeft hij in eigendom 110 hectare bosch, 6 hectare weide, 7 hectare heijde, 27 hectare weiland en 152 hectare bouwland. Door inning van Tienden bij zijn pachters voorzag hij zich van een ruim inkomen. Nog tijdens zijn leven kwam er een einde aan het Tiendenstelsel (1832) en dat was in veel gevallen de nekslag voor de grootgrondbezitters. Misschien is het de aanleiding om veel van zijn bezittingen in 1835 te verkopen. 6)