Rochefort, H.W.

William Henry (Hendrik) Nassau Roch(e)ford de Zuylestein was de 5e, tevens laatste, graaf van Rochford en heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein 1782-1830, (Rendlesham, 28 juni 1754 – Easton, 3 september 1830). Hij was een zoon van Richard Savage Nassau de Zuylestein en Anne Spencer (1715-1771).

Nassau-Rochford erfde in 1782 zijn titels en de daarbij behorende goederen van zijn oom William Nassau de Zuylestein (1717-1781) de 4e graaf van Rochford en heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein 1738-1781.

Van 1768 tot 1771 volgde hij onderwijs aan de Westminster School in centraal Londen.
Na zijn schooltijd diende hij onder prins Willem Hendrik van Groot-Brittannië (1743-1805) in het leger bij het 1e Garderegiment troepen te voet. Op 3 mei 1773 werd hij bevorderd tot luitenant en op 14 juni 1776 tot kapitein bij hetzelfde regiment. Op 25 juni 1777 verliet hij de dienst. Hij nam zitting in het House of Lords voor de Tory’s, de voorloper van de huidige Conservative Party in het Verenigd Koninkrijk.

Nassau-Rochford overleed ongehuwd maar had drie onwettige kinderen. Hij werd bijgezet in de Allerheiligenkerk van Easton in Suffolk. Zijn Nederlandse bezittingen laat hij na, geheel in overeenstemming met de testamentaire beschikking van prins Frederik Hendrik dat Zuylenstein niet verkocht mag worden, doch moet blijven aan de nakomelingen van zijn bastaardzoon Frederik, aan zijn achterneven, nazaten van Frederik Christiaan van Reede 2e graaf van Athlone en baron van Amerongen (1668-1719) en Henriëtte van Nassau-Zuylestein (1688-1759). De titel graaf van Rochford stierf met hem uit.

Bronnen:
1. Wikipedia

Bijzonderheden:
Zuylestein is een Hoge Heerlykheid en daarom was William Henry heer en meester van Leersum.

Bezittingen van William Henry:
William Henry verblijft meestal in Engeland en maar weinig op zijn landgoed Zuylestein.
In de gemeente Leersum bezit hij 14 huizen en een pastorie.
Natuurlijk is hij eigenaar van landgoed Zuylestein met alle onroerend goed. Rond de Michaëlskerk is hij de eigenaar van alle panden. Verder bezit hij 48 hectare bosch, 90 hectare heijde, 85 hectare bouwland en ruim 8 hectare weiland.