Nieuws

Op deze pagina wordt bijgehouden welke onderwerpen zijn toegevoegd aan deze website en op welke datum. Heb je nog goede tips of afbeeldingen, mail dan met: griffioen1253@gmail.com

De teksten in de zwarte kopbalk kunnen ook ook aangeklikt worden!

26-05-2018: Onder Bestuur een nieuwe pagina aangemaakt Gezondheidszorg. In de archieven zijn wat aktes te vinden betreffende de gezondheidszorg. Het is niet veel en het zijn meestal extreme situaties.

Op 15 mei 2018 wordt er een informatiepaneel geplaatst in het bos van Darthuizen.
Eens was op die plek een schaapskooi. De gemeente heeft hieraan bijgedragen in het kader van de vernieuwing van de borden op landgoed Broekhuizen.
Zie informatiepaneel

30-04-2018: Onder Bestuur een nieuwe pagina aangemaakt Diaconie.

24-04-2018: De pagina Toponiemen onder het thema Topografie is verbeterd en aangevuld.

9-04-2018: Nieuwe pagina Artikelen aangemaakt onder de 1e kolom HoetWas.
Op deze pagina kan een link worden gemaakt met artikelen die verschenen zijn.

26-03-2018: Pagina aangemaakt met Contact. Bezoekers van de website konden mijn contactgegevens niet vinden, vandaar!
Bij de pagina Bronnen/Digitale kaarten de sites van de Topografischekaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland toegevoegd.

30-12-2017: Opzetten van een database met namen en jaartallen van eigenaren uit de OAT’s, hun kinderen en partners. Van daaruit overzichten maken van levensverwachting etc. Tijdens het opzetten van deze database komen er nog onvolledig- en onvolkomenheden aan het licht.

15-10-2017: Zo’n beetje alle teksten, kaarten en figuren die ik verzameld heb in de afgelopen jaren zijn verwerkt in deze website! In de komende tijd zal ik de teksten  corrigeren en tekstdelen toevoegen. Voor nieuwe thema’s moet ik me inlezen en dat kost tijd. Verder heb ik contact gezocht met de gemeente Utrechtse Heuvelrug om te peilen wat deze gegevens kunnen betekenen voor het beleid en wat zij voor mij kunnen betekenen. Van diverse kanten kreeg en krijg ik vragen betreffende feiten en families. Waar nodig ga ik op onderzoek uit en probeer deze vragen te beantwoorden.

01-10-2017: Onder thema Bestuur pagina Scholing (in bewerking) en Leersum 1815 aangemaakt.

14-09-2017: Het thema Sociaal is hernoemd in Bestuur.
Onder dit Thema een pagina aangemaakt: Tol

7-09-2017: Onder thema Werken een pagina aangemaakt met informatie over Beroepen.
Onder thema Topografie pagina aangemaakt met Grondgebruik. Bij Eigenaren (Rocheford) archiefstuk toegevoegd met verkopen van onroerend goed.