KaartjeLeersumLeersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug) is een dorp gelegen op de zuidflank van de Heuvelrug tussen Doorn en Amerongen.Het omringende landschap kreeg zijn huidige vorm in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zo’n 150.000 jaar geleden. Uit die tijd stammen ook de eerste tekenen van menselijke activiteit, zoals een aantal
(vuur)stenen vuistbijlen.
Rijdende over de provinciale weg N225, die het dorp doorsnijdt, krijgt je niet de indruk dat dit een dorp is met een rijke historie.  Het is een soort lintdorp met winkels, woonhuizen en bij het kerkje wat historische panden. Niet zo’n bijzonder dorp als b.v. Amerongen, het volgende dorp.
Niets is minder waar!

Deze website behandelt de periode rond 1824. Waarom 1824? In dat jaar is de eerste kadasterkaart van Leersum een feit. Voor het eerst in de geschiedenis is er een overzicht van het grondgebruik, grondbezit, huizen en hun eigenaren. Deze gegevens zijn in deze site de kapstok om een beeld te schetsen van Leersum in een periode waarin Nederland op de schop ging.

Meer informatie over de geschiedenis van Leersum in foto’s en ansichten? Bezoek dan de beeldbank van de Historische Vereniging Leersum: Leersuminbeeld.nl.

f060_kerkschermhuisjes1riot