Analoge kaarten

Kaarten werden en worden gemaakt als routeplanner, om bezittingen aan te geven en voor militaire doeleinden. De kaart als routeplanner was vaak schematisch.
Eén van de oudste voorbeelden is de Tabula Peutingeriana van de Romeinen uit de 3e en 4e eeuw na Christus.  Een routekaart voor Leersum en omstreken is o.a. gemaakt door Jacob Aertsz Colom in 1639. Een voorbeeld van een kaart met bezittingen staat hieronder. Hendrik Verstralen gaf in 1633 zeer nauwkeurig aan hoe ver de macht strekte van de Hirrlicheyt Zuylestein, Leersum en Ghinckel. De Militaire kaart had tot doel: Waar kunnen wij ons of waar kan de vijand zich verstoppen en waar kunnen we een veldslag leveren.

Hendrik Verstralen 1633

Kaart van de jurisdictie der ridderhofstede van Zuilenstein.
Afmetingen 1.30 x 0.77 m
Schaal van 200 Stichtsche roeden : 0.113 m
Vervaardigd door Hendrik Verstralen 1633
Nationaal Archief: NL-HaNA_4.VTH_3035
(bron 60)

Jacob Aertsz Colom 1639

’t Graefschap Holland, nieulyx uytghegheven door Iacob A. Colom. Schaal ca. 1:60.000. Amsterdam, Jacob A. Colom, 1647. Ingekleurde kopergravure in 40 bladen, elk blad 40,5 x 29,5 cm, tezamen 295 x 162 cm.
(bron 61)

Jacob Kuyper 1865

Gemeente-Atlas van Nederland van de hand van Jacob Kuyper.
Beschrijving:Kaart van Leersum uit de gemeenteatlas van Utrecht, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. De gemeente was destijds 2350 hectare (bunder) groot en had 1210 Inwoners. De schaal is 1 op 50.000. Beeldformaat: 18.5 X 15 centimeter.
(bron 62)

Darthuyzer tiend 1754/1755

Kapittel Ten Dom
Kaart door M. de Leeuw van de percelen land in de Darthuizer tiend, gelegen onder de gerechten Darthuizen en Leersum, met opgave van de eigenaars, erfnaam en grootte van de landerijen, 1755. Het Utrechts Archief
(bron 63)

Militaire kaart 1790

Inventaris van de situatiekaarten behorend tot het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog. Dit (deel-)archief van de Genie bevat (situatie-)kaarten en memories van steden en landelijke gebieden, verdedigingswerken, grensscheidingen, (water-)linies, dijken en waterwegen, communicatienetwerken en overige infrastructuur. Het merendeel is afkomstig uit de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. Nationaal Archief, NL-HaNA_4.OSK_U5.9 en NL-HaNA_4.OSK_U5.11
(bron 64)

Verder zijn er o.a. nog de volgende kaarten van Leersum gemaakt door:
Jan Rutgers van de Berch De Meent te Darthuizen 1592
J. Jansosonius 1650
Floris Diepenem 1669
Bernard de Roy 1696
Horvius 17e eeuw
Reinier en Josua Ottens 1725
Prekadastralekaart 1809

Deze kaarten zijn niet als bron aangegeven omdat ze niet meer informatie geven dan de boven beschreven bronkaarten.