Arkel van

In 1667 verkopen de van Oostrums het goed Broekhuizen aan Rudolf van Arkel.
Het kasteel is een voorloper van het kasteel zoals we dat nu kennen. Het lag 150 meter zuidwestelijk van het huidige kasteel.

Bernard Du Roy 1696                                      Roghman, R. 1646

Roelof  van  Arkel,  heer  van  Broeckhuijsen
Hij is geboren in 1632 te Utrecht als
zoon van Floris van Arkel, seigneur de Tricht 1607-1652 en  Maria de Nobelaer
Op 16 mei 1709 overlijdt hij te Broekhuizen en wordt begraven in de  St.  Nicolaaskerk  te  Utrecht.

Bijzonderheden:
Van zijn oom Justus  de  Nobelaer erfde  hij op 24  november  1685  het  landgoed ‘Den  Burgh’  te  Rijswijk  (Z.H.)

Hij trouwt (R.K.) op 21  april  1660  te  Maarhees  en  Nederweert  met Philippina   Staunton. Ze (R.K.) is geboren rond 1635 als dochter van Francis  Staunton  en  Elisabeth  Carey. Ze overlijdt op 5  augustus 1723 te Utrecht en ligt begraven in Doorn.

Portret van Philippina Staunton, echtgenote van Roelof van Arkel (1632-1709), Heer van Broeckhuijsen, Caspar Netscher, 1668

Kinderen van Roelof en Philippina
Te samen krijgen ze 19 kinderen
Thomas,  ged.  Amerongen  (Hervormd)  16 aug.  1661, overl. voor  1666.
N.N (tweeling  met  Thomas),  overl.  vóór  de  doop
Floris,  geb. in 1662, overl. op  20 mei  1693, ongehuwd,  begr.  te  Doorn.
Emilia,  ged.  Amerongen 1 juli 1663,  jong overl.
Balfina Maria, ged.  Amerongen 26  juni 1664, ongehuwd , overl. 18 maart 1696.
Thomas,  ged.  Utrecht  (Dom)  10  januari 1666.
Frans, heer  van  Broeckhuijsen, overl.  10  juli 1731, ongehuwd.
Maria  Wilhelmina, ongehuwd  overl. 27  okt. 1709.
Ferdinand, geb. ± 1670, overl. op 23 nov. in Breda en  begr.  in Doorn  op 3  dec. 1745
Elisabeth,  ged.  op 26 maart  1674 in de Jacobskerk  te Utrecht
Cornelis,  ged.  Doorn 4 april  1675.
Carel Jusfinus, ged.   Doorn 23 juli 1677, overl. 28 dec. 1767, begr.  te  Doorn
Anna,  ged.  in Doorn 15  sept.  1678
Charlotte  Wilhelmina, geb. Doorn 28 maart 1680,  overl. Utrecht  18 april 1740,  begr.  te  Doorn
Jan  Louis,  ged.  Doorn  21  sept.  1681,  kapitein  5  nov.  1707, overl. 17 okt.  1710, ongehuwd

Bijzonderheden aangaande de kinderen:
● Verscheidene  zonen  zouden  bij Malplaquet  (1709)  gesneuveld  zijn.  Wellicht zijn dat de bovengenoemde  Thomas  en  Cornelis.
Carel Jusfinus is Majoor der ruiterij,  later kolonel  der  infanterie en tenslotte  commandeur  van  Naarden.  Hij raakt zwaargewond  bij  Malplaquet, toch bereikt hij de hoge leeftijd van 90 jaren!
● Na het overlijden van zijn vader in 1709 wordt Frans (François) geprelegateerd. Pas na het overlijden van zijn moeder in 1723 wordt de boedel verdeeld. Hij blijft ongehuwd en in 1731 overlijdt hij. Ferdinand  wordt heer  van Broeckhuijsen en Den  Burgh
● In  december 1734 trouwt Ferdinand  van Arkel met Susanna Elisabeth Helies  de Boisroux comtesse de Rochenard
● Ferdinand
overlijdt op 23 november in Breda en  hij wordt op 3 december begraven  in Doorn. Susanne is zijn erfgename.

Bronnen:
1. DNL-De Nederlandse Leeuw 1966 jaargang 83 (LXXXIII)
2. Geneanet
3. FamilieBoot
4. Genealogieonline
5. Archieven.nl
6. Verenigdebooten
7. Geni
8. Kasteel Broekhuizen
9. Monumenten-Inventarisatie