Beaufort, W.H.

De erven van W.H. Beaufort verkregen o.a. een loofbosstrook parallel aan de Zandweg.
Als woonplaats wordt Darthuizen opgegeven in de OAT’s die horen bij de MinuutPlans.
De relatie van W.H. Beaufort met Leersum/Darthuizen is niet gevonden. Op deze pagina beperk ik me dan ook tot een link met informatie over W.H. Beaufort.

Bron:
1. GenealogieOnLine

Bezittingen van W.H. Beaufort 

darthuizen2riot