Beukhof, Andries

Andries Beukhof was ten tijde van de kartering van de Minuutplans rentenier (gepensioneerd). In zijn werkzame leven was hij bouwman.
Hij is geboren rond 1749  te Ede en overleden op 24 april 1827 te Leersum.

Op 8 (14) maart 1779 huwt hij met Gerrigje Jansen van Apeldoorn.
Zij is geboren in 1748 te Leersum, gedoopt op 21 juli 1748 te Leersum en overleden op 10 oktober 1789 te Leersum.

Bijzonderheden:
•Zij is een zuster van Cornelius, Roelof en Jannigje van Appeldoorn.
Ze overlijdt 10 oktober 1789 en haar laatste kind overlijdt in april 1790.
(Waarschijnlijk is ze op 41 jarige leeftijd overleden aan het kraambed)
•13-4-1790 Andries Beukhoff wed Gerritje Gijsbertse van Apeldoorn, in bijwezen van Jan Gijsbertsen van Apeldoorn en Lammert Tonen Lagerweij als de naaste in den bloede van de onmundige kinderen. Hij houdt boedelscheiding. Zijn vrouw is op 6-10-1789 te Leersum overleden, nalatende vier kinderen Jannetje 9, Fijtje 7, Jan, 6 en Gijsje 3 jaar oud. [NT00035_1_2]

Kinderen van Andries en Gerrigje:
Jannigje 1782-1820 , in 1800 getrouwd met Gerrit van Laar en in 1812 gehuwd met Teunis van Ekeren
Fijtje (Sophia)
1783-1861, in 1808 gehuwd met Jacob van der Geer
Jan
1786-1871, in  1816 gehuwd met Gerrigje Vossestijn
Gijsberta 1788-1817 , in 1814 gehuwd met Jan Lagerweij
Gerritje 1789-1817 , in 1814 gehuwd met Jan Lagerweij (dit klopt niet)
N.n 1789-1790

Bijzonderheden:
Jannigje Beukhof, weduwe van Gerrit van Laar, thans huisvrouw van Teunis van Ekeren landbouwer wonende in de gemeente Overlangbroek, (..) geassisteerd door Hendrik Lokhorst landbouwer te Darthuizen als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit van Laar verwekt aan Jannigje Beukhof, verkoopt op 11 november 1818 in publieke veiling (onder meer als perceel 5) vier morgen bouw- en twee morgen weiland mede gelegen in de gemeente Overlangbroek te Rijnswaarts, strekkende van de Langbroekerdijk tot aan de Amerongerwetering, daar aan de ene zijde het vorige perceel en aan de andere zijde de heer De Beaufort naast geland en gelegen zijn.Gerrit van Laar – met wie Jannigje in gemeenschap van goederen gehuwd is geweest- heeft den eigendom bekomen bij akte van transport door Mr Cornelis Jan van Nellestein, heer van Broekhuizen en Darthuizen, den tweede mei 1804, voor schout en schepenen van Overlangbroek gepasseerd. Koper is Mr Willem Hendrik de Beaufort, lid van de Gedeputeerde Staten (SAKRUH Not WdB 2597 akte 1034.

Een jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwt Andries Beukhof met Maria Gerrits van de Haar (Verhaar) op  9 mei 1790 te Leersum.
Zij is gedoopt 9 februari 1755  te Doorn als dochter van Gerrit Willems van der Haar en Aaltje Pieters van Maarnen. Ze overlijdt op 24 januari 1835 te Leersum.

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. Overlangbroek op kaart gezet
3. Register van Overlijden
4. UtrechtsArchiefNet
5. Register van Rechtspraak
6. Genealogy
7. GenealogieOnLine

Bijzonderheden:
● 6-1785 Request van Johannes Querngester, chirurgijn te Amerongen dat hij van Cornelia van der Steeg, bevoren weduwe van Willem Teunisse van Achterberg en nu hertrouwd met Rut Arrisse van Wolfenburg, een vordering heeft van 72-19 wegens geleverde diensten en medicamenten van 21-8-1779 tot 19-3-1783, en nog 10 stuivers van 17-10-1783 tot 20-10-1784. Zij wil niet betalen. Daarom heeft hij arrest laten leggen op 2/3 portie van de rogge te velde als van de vier akkers groot vier mergen gelegen in de Weijakkers, jtem van een streepje of halve akker en van een kamp dito, voorts van een hoekje naast het land van Aart Versteeg gelijk ook van een hoekje bij de hofstede thans bewoond wordende bij Andries Beukhof. De overige 1/3 portie competeert aan Andries Beukhof.
● 10-1-1786 Teunis Cornelissen, thans als schaapherder won. bij Andries Beukhof, ter eenre, en Cornelis, Gijsbert en Hendrik Teunissen, meerderjarige kinderen van Teunis, won. te Leusbroek, ter andere zijde, verklaren dat te Leusderbroek op 30-12-1785 ongehuwd op 30-jarige leeftijd is overleden zijn zoon Arris Teunissen. Zij maken nu akkoord over zijn boedel. [2482]
● In 1788 overlijdt er (waarschijnlijk) een knecht wat in het Register van Overlijden wordt omschreven als: ’11-4-1788, de best harder (?) van Andries Beukhof ‘
● In 1819 koopt hij grond van Wilhelminus Hermanus Westhoff voor f 2525,- en 4 morgenland zijnde schapenweide.
● Hij was Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
● Bij overlijden woont hij in Leersum in huis no 41.

Bezittingen van Andries Beukhof:
Zijn huis staat aan het voormalige Bovenpad, bij het huis is een boomgaard. Verder bezit hij 3,5 hectare bouwland en wegdelen van de Postweg en de Middelweg.

leersum7riot