Boerenbuurt.

Vanaf de Rijksstraatweg lopen we de Boerenbuurt in. Na een bocht naar rechts passeren we een aantal historische boerderijen. Dan een bocht naar het zuiden, rechts van ons weer een oude boerderij en tenslotte komen we uit op de Amerongerwetering.

boerenbuurthuizenriot

Schapenhok
Kaartnr: 263
Tegenover Boerenbuurt 55

De schaapskooi die in 1824 stond waar de Boerenbuurt uitkomt op de Rijksstraatweg heeft een ‘bewogen’ geschiedenis. In dat jaar was Jacob de Geer, van hoeve Nimmerree (kaartnr 275), de eigenaar 50). In 1973 is de, inmiddels vervallen kooi, verplaatst en herbouwd dichtbij het Zuylensteinse Bosch. In 1997 is de schaapskooi verbrand en weer herbouwd. De schaapskooi is in gebruik bij de ‘Vereniging Vrienden van de Schaapskudde‘, die er een kudde zwartbles schapen heeft lopen. (Bron: Nota Schaapskooien)

F084_SchaapskooiBoerenbuurt2KaderAnno 22 februari 1921. collectie Hans van Brenk

F007_Boerenbuurt bij 55 Schaapskooi NimmerreeKaderDe schaapskooi vòòr 1973. collectie Hans van Brenk/uit collectie A.F. Bakker

Boerenbuurt55.1KaderDe schaapskooi op zijn huidige plek aan de rand van het Zuylensteinse Bosch
foto Arjan Griffioen 2014


boerenbuurthuizenriot

Huis met schuur
Kaartnr: 270
Rijksstraatweg 55 

In 1824 betrof dit een huis met schuur. Mogelijk is het ooit eens een tabaksschuur geweest. Volgens dhr Peter Jansen zijn er in het huis nog oude bouwelementen aanwezig. Verder is er weinig meer oorspronkelijk aan dit gebouw.
Jacob de Geer,  van hoeve Nimmerree (kaartnr 275) was de eigenaar 50).

F085_SchaapskooiBoerenbuurt3Kader
Anno 1955 richting Rijksstraatweg. collectie het Utrechts Archief

boerenbuurthuizenriot

Huis,erf als weiland boerenbuurt313verstralen
Kaartnr: 311, 312, 313, 314
Ten zuidoosten van Boerenbuurt 1

Op deze plek stond één van de 4 grote hoeves die de Boerenbuurt rijk was.
Op de kaart van Verstralen 60) uit 1633, zie kaart links, staat op deze plek al een boerderij met boomgaard (D). Verder op deze kaart de huidige verbinding van de Boerenbuurt met de Rijksstraatweg (A), de Achterweg (B) en een gedeelte van de Boerenbuurt (C)
De hoeve en de overige opstallen zijn tussen 1824 en 1875 52) van de kaart verdwenen.
Jacob van de Geer was in 1824 eigenaar van deze hoeve 50).

Nimmerree, huis en erf
Kaartnr: 269, 271, 273, 274, 275 
Boerenbuurt 1

Boerenbuurt nummer 1 is een Dwarshuisboerderij met de naam Hofstede ‘Nimmerree’.
De naam betekent ‘Nooit gereed’. Van 1801 tot 1897 was het in bezit van fam. Van de Geer. Tot dit bezit behoorden in 1848 de akkers in de Boveneng 1).
In 1897 verkocht Jacob van de Geer de hofstede aan graaf Aldenburg Bentinck van Amerongen 1,2).
In de jaren 80 van de 20e eeuw zijn er renovaties geweest aan het woonhuis.
De hooimijten zijn verdwenen en de schuur is groter dan op Minuutplans.
Bouwjaar is midden 18e eeuw 1).

Boerenbuurt1_3KaderHet erf van hofstede Nimmerree. foto Arjan Griffioen 2014

Hofstede ‘Nimmerree’ en zijn (latere) bewoners (1)
Reeds als klein jochie kwam Jo graag op de hofstede Nimmerree, gelegen achter zijn geboortehuis, aan de huidige Boerenbuurt nr. 1. Zo’n vijftien jaar lang was hij daar dagelijks te vinden. De vraag komt op hoe hij hier terechtkwam. Daartoe dient het volgende. De grootvader van J.W. (Wim) Jansen (1908-1993) vader van Louis (1882-1967), bekend van de melkhandel, pachtte omstreeks 1903 de hofstede Nimmerree. Grootvader emigreerde echter met zijn hele gezin naar Amerika. Alleen zoon Louis, die in 1907 getrouwd was met Alebartha Geertruida Veenhof van De Wildeman aan de Bremweg, bleef achter omdat zijn vrouw niet mee wilde. Zij zagen echter geen kans om Nimmerree te runnen, verhuisden naar de Vredeoordlaan en wijdden zich verder aan de melkhandel. Op de boerderij kwam toen de familie Van Holland uit Overberg. Hendrik van Holland (1862-1945) en Jacoba van Deelen (1862-1935) hadden zeven kinderen. Hendrik van Holland (1862-1945) en Jacoba van Deelen (1862-1935) hadden zeven kinderen. De oudste, Herman (oom Hamp, 1887-1975), trouwde met Catharina Johanna Versteegh (tante Cato, 1888), zuster van ‘Meester Versteegh’, en dus uit de tak van Maurits Versteegh. Hermans zuster Neeltje (1892-1967) trouwde met Pieter Versteegh uit de tak van Aert Huyg Versteegh. Zo raakten de beide Versteegh-takken via de Van Hollands toch weer nader aan elkaar geparenteerd. Behalve Herman (1887-1975) had Neeltje als broers Albert (1889-1922), Wijnand (1894-1978) Hendrik (1899-1993) en Jacob (oom Job, 1902-1943); ten slotte als zuster Genide (tante Ger, 1905-1989).
Hoetwas, 2003, Jg 8, Nr 3

Hofstede ‘Nimmerree’ en zijn (latere) bewoners (2)
Op Nimmerree zwaaide intussen Wijnand, een van de zoons van Hendrik van Holland, de scepter, terwijl Jo Versteegh niet als zijn vader schoolmeester was geworden maar zich in het verzekeringsvak had gestort. Drieenveertig jaar lang (tot 1991) heeft hij dagelijks trouw de reis gemaakt naar Utrecht, waar hij werkte bij de Tiel/Utrecht. Toch bleef zijn hart liggen op de boerderij. Ook tijdens zijn Utrechtse periode ging hij na afloop van zijn dagtaak regelmatig naar Nimmerree om daar hulpdiensten te verrichten.
In 1993 stierf zijn vader, ‘Meester Versteegh’. Jo bleef bij zijn moeder wonen in zijn geboortehuis aan de Rijksstraatweg. Het was voor hem een enorme slag toen op 15 januari 1978 zijn moeder en drie weken later, op 5 februari, Wijnand van Holland plotseling kwam te overlijden. Wijnands weduwe, Wijntje van Holland-van Ginkel, bleef als tachtigjarige achter. Zij vertrok naar Achterveld en Nimmerree, eigendom van Zuylestein, moest per 1 mei 1978 leeg worden opgeleverd. De boerderij heeft een paar jaar leeggestaan, is daarna verkocht aan een makelaar en wordt nu bewoond door de familie Van der Hall. Jo Versteegh, na moeders dood alleen achtergebleven, verlangde naar een levenspartner en vond deze in Margje Wolleswinkel (1944). Zij trouwden in december 1978 en kregen twee kinderen, een nieuwe Willemina en een zoveelste Johannes. Na bijna twintig jaar getrouwd te zijn geweest, overleed Jo in december 1998. 
Hoetwas, 2003, Jg 8, Nr 3,


boerenbuurthuizenriot

Schaapskooi
Kaartnr: 253
Boerenbuurt 3bis
Boerenbuurt3bisKader
Deze voormalige schaapskooi wordt thans als paardenstal gebruikt. De schaapskooi is gerestaureerd en verplaatst tussen 1925 en 1930 52). Het bouwjaar ligt in de 19e  eeuw. 1)
De kooi hoorde in 1824 kadastraal bij hoeve Vreedendaal (kaartnr. 266) en was in bezit van Maurits Gerard Versteegh 50).

boerenbuurthuizenriot

Vreedendaal, huis en erf
Kaartnr: 259, 260, 266, 265, 267, 268
Boerenbuurt 3
afbeelding1In 1633 stond er op deze locatie al een boerderij ingetekend op de kaart.
De huidige boerderij stamt uit de 18e eeuw. Op achtergevel staat het jaartal 1890, dit slaat alleen op achterhuis/stal.
Vreedendaal is een zgn krukhuisboerderij 1).
In 1824 was Maurits Gerard Versteegh, van beroep bouwman, eigenaar van deze boerderij. 
E.J.Demoed beschrijft in zijn boek ‘In een lieflijk landschap’ deze boerderij als volgt: waar de Boerenbuurt naar het zuiden buigt, staat aan de linkerkant weer een schaapskooi die behoort tot de om de hoek te midden van bomen, hooibergen en schuren gelegen boerderij Vreedendaal, waarbij een aardig bakhuis staat. De boerderij is een herbouw uit 1890, nadat Jan van der Geer de oude hofstede in 1874 had gekocht van M.G. Versteegh 2).
De twee schuren (kaartnr 259 en 268) zijn afgebroken tussen 1925 en 1930 52).

boerenbuurthuizenriot

Huis en erf
Kaartnr: 244, 241
Bij Boerenbuurt 30
Waar nu Boerenbuurt 30 is stond in 1824 50) een huis met een schuur. Het was het eigendom van Jan van den Breenen senior, bouwman van beroep. De schuur verdwijnt tussen 1824 en 1875 van de kaart en het huis na 1950 52).

Schapenhok
Kaartnr: 242
Noordelijk van Boerenbuurt 32
Het schapenhok was eigendom van Lammert Lagerweij, van beroep bouwman, de eigenaar van de naastgelegen boerderij de ‘Boerendans’ 50). Het schapenhok is afgebroken tussen 1925 en 1930 52).

boerenbuurthuizenriot

Boerendans, huis
Kaartnr: 245, 248, 250, 254, 257 
Boerenbuurt 32
Volgens Demoed 2) is deze boerderij in 1791 gesticht, maar ongetwijfeld is de boerderij van oudere oorsprong. ‘Boerendans’ is de oudere oorspronkelijke naam. In de 20 e eeuw heeft de boerderij ook enige tijd bekent gestaan als ‘Gerretjes Hoeve’, als verwijzing naar de naam van de boerendochter die hier geruime tijd heeft gewoond 1).
In 1824 was Lammert Lagerweij, van beroep bouwman, de eigenaar van de boerderij 50). Teunders Lagerweij was één van de latere bewoners.
De boerderij is van het type Hallenhuis en wordt later, na aanpassingen, een  Krukhuis 1). De schuur (kaartnr: 254) verdwijnt tussen 1824 en 1875 van de kaart 52).

Boerenbuurt32_3
Voorgevel Boerendans. foto: Arjan Griffioen

f009_boerenbuurt-32-gerritjes-hoeve-2

Boerendans, collectie Hans van Brenk/uit collectie A.F. Bakker

boerenbuurthuizenriot
Huis en erf
Kaartnr: 280 
Tegenover Boerenbuurt 5
Tegenover Boerenbuurt 5 stond in 1824 een huis met een erf. Het huis was eigendom van Lammert Lagerweij, van beroep bouwman, de eigenaar van de naastgelegen boerderij de ‘Boerendans’ 50). Het huis is afgebroken en herbouwd tussen 1950 en 1930 52).