Boerenbuurt

De Boerenbuurt is een ruim 1150 meter lange weg die, met enkele bochten, in zuidelijke richting loopt van de Rijksstraatweg naar de Amerongerwetering. In 1824 was deze weg eigendom van de gemeente. 50)

WegBoerenbuurt

In 1930 52) was de Boerenbuurt nog voor het grootste gedeelte half verhard. Alleen het eerste stuk vanaf de Rijksstraatweg tot de eerste bocht bij hoeve Nimmerree, was toen verhard.
boerenbuurtverstralen1
De vroegste concentratie aan dorpsbebouwing wordt aan de oostzijde van Leersum en in de buurt van de kerk aangetroffen. In 1633 60), zie kaart boven, was er aan de zuidkant van de Boerenbuurt (A) bebouwing, die al in de Middeleeuwen is ontstaan 1).
Op de kaart liep de Boerenbuurt nog niet door naar de Rijksstraatweg met de verbindingsweg zoals we die nu kennen. Waarschijnlijk liep er wel een voetpad . B is het begin van de Amerongerwetering en C is een voorloper van de Rijksstraatweg

f118_boerenbuurtriot
Waar de Boerenbuurt uitkomt op de Rijksstraatweg in 1920. collectie Hans van Brenk

f008_boerenbuurt-32-gerritjes-hoeve-1riot

Zicht op waar de Boerenbuurt afbuigt naar het zuiden. De boerderij is de
Gerritjeshoeve. collectie Hans van Brenk