Bovenhaarweg

De huidige Bovenhaarweg is een 1730 meter lange weg die vanaf de Ginkelseweg naar het oosten loopt, na 1400 meter afbuigt naar het noorden en daar aansluit op de Haarweg.

WegBovenhaarweg

bovenhaarwegbonneIn 1824 was deze weg nog niet doorgetrokken naar de Haarweg. 50)
Op de Bonnekaart van 1875  loopt er een zandweg van de Ginkelseweg (B) naar een schaapskooi (A). Pas in 1930  is de weg doorgetrokken naar de Haarweg.
C is de Scherpenzeelseweg en D is het Utrechtse Spoor 52).

In deze buurt zijn, zowel langs de Bovenhaarweg als langs de Haarweg, reeds in de Middeleeuwen boerderijen ontstaan op de zogenoemde ‘haren’, dat wil zeggen hoog gelegen randen of richels, die in dit gebied ten noorden van de Heuvelrug voorkomen. 1)
bovenhaarwegverstralenEven een stap terug in de tijd en wel naar het buurtschap Ginkel in 1633 60).
Met enige fantasie zijn op de kaart rechts de Bovenhaarweg (E) met een aantal boerderijen en het Utrechtse Spoor (F), aan de noordflank van de Utrechtse Heuvelrug, te herkennen.
Het blijft moeilijk om de huidige situatie te herkennen in oude kaarten. Soms ontbreken er ook elementen zoals in de kaart, aan het begin van deze pagina, van Kuyper uit 1865. 62)  Daar komt de Bovenhaarweg in zijn geheel niet voor! De rode lijn is er later ingetekend om de ligging ervan aan te geven voor deze pagina.