Bovenpad

Het voormalige Bovenpad was, voor kerkgangers en schoolkinderen, de kortste weg van Darthuizen naar de kerk cq school in het centrum van Leersum.

Locatie
Het was een onverhard pad van 1125 meter, wat liep langs en over bouw-en weilanden. 3,5)  Het ingezaaide bouwland werd soms door schoolkinderen platgelopen, wat de eigenaar ze niet in dank afnam (Hans van Brenk).

bovenpadbonneOp de Bonnekaart van 1875 staat het Bovenpad (A) als een stippellijn weergegeven. 52)
Het pad begon waar de Middelweg (B) kruist met de inmiddels verdwenen Postweg (C).
Het pad kruiste de Hoflaan, liep langs de noordzijde van de voormalige boomgaard (D) van ‘t Hof en kwam tenslotte (E) uit op de Rijksstraatweg, zo’n 250 meter westelijk van de kerk. Later liep het nog verder door naar de Kerkweg (F) en sloot aan op het Roekenes. 3,5)
In 1824 was het pad in bezit van de erven van Jan van Breenen jr. 50)

f070_middelwegnieuwesteeg2

Hier begon het pad zo’n beetje, net voor die boerderij. collectie Hans van Brenk