Breenen, Jan van den

In de OAT’s die horen bij de Minuutplans is er twee maal sprake van een familie van Breenen en wel de erven van Jan van den Breenen junior en Jan van den Breenen senior.
Er is sprake van een Jan Teunissen van Breenen, geboren in het jaar 1752 in Leersum.
In 1781 trouwt hij met Teuntje Veenhof. Ze is geboren in 1755 in Maarsbergen als dochter van Aalbert Jansen van Veenhof en Teuntje Cornelis van Woudenberg. Ze overlijdt in 1837 te Leersum.

Bijzonderheden:
4-7-1797 Lammert Tonen Lagerweij transporteert aan Jan van Breenen x Teuntje Veenhof een huizinge met schuur en 1 morgen land, zoals zij dat al huurden van hem. [2482]

Overige bijzonderheden, onbekend op welke Jan het van toepassing is:
29-10-1767 Jan van Breenen en Willemijntje Gijsbertse van Appeldoorn verklaren aan Jan Gijsbertse in de baat gegeven te hebben een drift van omtrent 100 schapen met vijf kribben en het hooij op den balk van het hof van de hofstede bij deselve Jan Gijsbertse in huure gebruijkt wordende. [NT00035_1_2]
•11-1783 Hendrik van Gent, Jan van Breenen, Teunis Woudenberg hebben hun slagen niet gemaakt. En de wed Lokhorst en Roelof van Vulpen is gearresteerd tot koste van den gebreekige maakers eene na schouwe te doen op woensdag die weezen zal den 3 december 1783 des s’morgens om neegen uuren. [NT00035_1_2]
•9-1796 Den ondergeteekende Chirurgijn van de Hooge en Vrije Heerlijkheid Amerongen heeft uijt order van der Drossaart van Leerzum G: Weenink op den 16 septemb. 1796 en volgende daagen, gevisiteert tot Leerzen ten huijze van Claas van Geeresteijn seeker vrouwsperzoon (Anna van Kooij) en heb dezelve bevonden te laboreeren aan een zeer hoog gaande verbijstering kranksinnigheid (mania) in t verstand. Waar van getuijgenis geeve op den 19 sept 1796 J:Querngester. [NT00035_1_2]
•15-9-1796 Antje van Kooij, 33 jaar, zederd eenige tijd een vagabondeerend leeven geleid hebbende is dezelve op gisteren uijt Rheenens Agterberg, met een wagen, hier gebragt, en daar dezelve, van haar verstand scheind beroofd, en alle tekenen van krankzinnigheid heeft, is den drosssaard geauthoriseerd, om haar in bewaring te nemen, en haar des noods te doen sluijten. [NT00035_1_2]
•20-9-1796 Antje van Kooij wordt opgesloten. En is voorts met de vrouw van Jan van Breenen accoord aangegaan dat zij haar zal voorzien van de nodige kost en drank en dat zij haar moet rijn en klaar houden. Zij krijgt hiervoor 38 st/wk. En is den timmerman Gerrit Versteegh gelast, een hokje of vertrekje ten huijze van Jan van Breenen, op de menageuste wijze te maaken. [NT00035_1_2]

Bronnen:

3. GenealogieOnLine
1. GenealogieOnLine
2. HetUtrechtsArchief

Bezittingen van de erven van Jan van den Breenen junior:
Hij bezat een boerderij met erf en boomgaard gelegen op ‘de Hoek’ bij de splitsing Middelweg – Nieuwe Steeg. Verder bezat hij 0,3 hectare bouwland, het voormalige Bovenpad en delen van de voormalige Postweg en een deel van de Middelweg.

leersum12riot
Bezittingen van Jan van den Breenen senoir:

Aan de Boerenbuurt bezit hij een huis met erf. Achter het huis is een akker van 0,12 hectare.

leersum13riot