Bremweg

De Bremweg, in het buurtschap Darthuizen, loopt van de Broekhuizerlaan naar het westen en komt na enkele bochten uit op de Darthuizerweg.
Locatie

Het huidige traject van de Bremweg is een onderdeel van de weg, die ook als ‘Onderweg’ bekend stond. Het was de weg die ten zuiden van, ofwel onderlangs de Rijksstraatweg van west naar oost liep. Deze weg kwam vanaf de westkant over het grondgebied van Darthuizen en liep langs de molen, via de weg die thans bekend staat als de Bremweg. Daarna volgde hij in oostelijke richting het bochtige tracé van de Middelweg en vervolgens de weg die nu de Nieuwe Steeg heet. Via de Boerenbuurt werd het traject vervolgd door het Zuylesteinse bos en voor kasteel Zuylestein langs naar Amerongen. 1)

bremwegbonne
Op de Bonnekaart 52) van 1875 is het tracé van de Bremweg aangegeven.
Waar de Middelweg (B)  uitkomt op de Broekhuizerlaan  (A), begint de Bremweg (C) .
De weg gaat vanaf daar naar het westen en komt uit op het verlengde van de Traai (D), de z.g.n. Schaapstree. Dan gaat de weg met een bocht naar het zuiden en komt uit op de Darthuizerweg (E) (zie ook foto).
Het eerste stuk, vanaf de Broekhuizerlaan, tot aan de korenmolen (KM) was in 1875 half W_BremwegSepiaverhard en heette toen ook Middelweg (C). Dit gegeven is terug te vinden op de gevel van het eerste huis aan de Bremweg, hoek Broekhuizerlaan.1)
Op de Bonnekaart 52) van 1885 staat het weer als onverhard aangegeven. Thans is de gehele weg, 980 meter, een z.g.n. grindweg. In 1824 was de weg in bezit van Wouter Hendrik van Nellesteyn, de eigenaar van kasteel Broekhuizen. 50)

Het gedeelte van de Bremweg  (F) tussen de Schaapstreede (J) en de Darthuizerweg (G) is terug te vinden op de kaart van de Darthuyzer Tiend 63) uit 1754/1755 en heette toen Wijkerwegh, (H) is het noordgedeelte van de Zandweg.

bremwegdarthuizertienden