Broek, Jan v.d.

Jan van de Broek, van beroep bouwman, is gedoopt op 16 augustus 1778 te Woudenberg. Op 15 januari 1860 overlijdt hij te Leersum.
Hij is een zoon van Dirk Hendrikse van den Broek en Jannigje van Ginkel.

Nalatenschap Jannigje van Ginkel
Wij ondergetekenden Hendrik van den Broek, Catharina van den Broek, Jan van den Broek, Johanna van den Broek in huwelijk hebbende Tijmen van Alewijk en dezelve Tijmen van Alewijk, Roelofje van den Broek in huwelijk hebbende Teunis Knopper en dezelve Teunis Knopper, Jacobus van den Broek, alle wonende te Leersum, Cornelis van den Broek, wonende te Doorn en Gerrit van den Broek, alle kiezende domicilie ten huize van Jan van den Broek te Leersum No.47, verklaren dat Jannigje van Ginkel onze moeder en behuwd moeder op den veertienden Februarij 1831 te Leersum is overleden en laatst aldaar gedomicilieerd geweest en dat de overledene bij versterft (?) ons als haren eenige erfgenamen heeft nagelaten.
Dat wijders tot deze nalatenschap geene onroerende goederen behoren alsmede dat door dit overlijden geen fidei commis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen is en dat door niemand buiten ons iets uit deze nalatenschap genoten wordt.

Jan van den Broek, Tijmen van Alewijk
De overige declaranten hebben allen verklaard niet te kunnen schrijven.
De ondergetekende Burgemeester der Gemeente van Leersum verklaart dat voor zoo veel hem bekend is de overledene Jannigje van Ginkel geene onroerende goederen heeft nagelaten. Leersum den 15 Augustus 1831

Bijzonderheden:
• Als beroep staat ook vermeld dat hij maaier is (misschien sloeg dat op zijn jonge jaren).
• Hij is een broer van Jacobus van den Broek (1791-1868). In het gezin van den Broek met 12 kinderen, was hij de tweede Jan. De eerste Jan (1769-1774) werd slechts 5 jaar oud.
• Getuigen van het overlijden van  Cornelius van Appelddoorn op 20 november 1811:  Jan van den Broek is een broeder van de comparante en Roelof van Appeldoorn is een schoonbroeder van de comparante Catharina. Beide van alhier.

Op 24 januari 1808 trouwt hij met Maria van Vulpen te Leersum. Zij is gedoopt op 31 juli 1785 in Leersum als dochter van Roelof van Vulpen en Neeltje van Woudenberg. Getuige was Willemijntje van Ginkel. Ze overlijdt op 28 maart 1862 in Leersum.

Kinderen van Jan en Maria:
Neeltje 1808-1877
Roelof 1811-1870, in  1869 gehuwd met Jannigje Blaauwendraad
Willem 1819-1897, in  1865 gehuwd met Grietje Lagerweij
Presina Hendrika 1821-1900, in  1855 gehuwd met Gijsbert van Woudenberg
Geerardus Jacobus 1823-1891, in  1847 gehuwd met Maagdalina Gerarda Versteeg
Gijsbertus Diderikus 1831-1905, in  1864 gehuwd met Dirkje van den Broek

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. Broek v.d. 1
3. Broek v.d. 2
4. KleinVanDeBroek
5. Geni
6. Stamboomonderzoek
7.

Bezittingen van Jan van de Broek:

Bouwman Jan is een vermogend man. Zijn hoeve, ‘het Hof’ staat aan de Hoflaan, daarnaast bezit hij nog 3 huizen met erven o.a. aan de Middelweg. Een schaapskooij aan de Hoflaan en twee schaapskooijen ten zuiden van de Nieuwe Steeg zijn ook eigendom van Jan.
Aan gronden bezit hij 2 boomgaarden van totaal 1.2 hectare, bos 2.5 ha, woeste grond 1.4 ha, heijde 4.2 ha, 42.5 ha bouwland 42.5 ha en weide 6.4 ha. De Middelweg die grenst aan zijn percelen, is ook eigendom van Jan en een schapendrift over zijn heidegrond.

Bijzonderheden:
10-12-1810 Gepasseerd te Amerongen. Hendrik de Ridder rentmeester van Zuilensteijn en Dirk de Ridder, secretaris alhier, als executeurs van het testament van Roelof van Vulpen geven te kennen dat Roelof had geprelegateerd aan zijn dochter Maria van Vulpen x Jan van den Broek een huizinge nr 47 met hof en hofstede met ruim 47 morgen land (nr 10, 12, 14, 122-124, 131, 175-176, 179, 182) strekkende van de Galgenberg nederwaards tot beneden aan de Gooijerdijk toe, zoals Roelof dit aangekomen is uit de boedel van Hendrik Woudenberg. En nog 10 morgen bouwland in de Broeken genaamd het Roekenest. Roelof is op 28-2-1810 te Leersum overleden. [2483]

leersum14riot