Broekweg.

Vanaf de Buurtweg lopen we, in zuidelijke richting, de Broekweg in.

buurtwegzuidhuizenriot
Huis

Kaartnr: 74
Broekweg achter Buurtweg 42
Het huis is afgebroken na 1950 52). In 1824 was het eigendom van Hendrik Lokhorst, van beroep bouwman 50).

Huis en plaats
Kaartnr: 86.
Broekweg bij huisnummer 3 
Het huis is afgebroken tussen 1925 en 1930 52). In 1824 was het eigendom van bouwman Jan van Woudenberg 50).

de Kievit, huis en plaats
Kaartnr: 84
Broekweg bij huisnummer 3 
Het oorspronkelijke huis is afgebroken huis tussen 1925 en 1930 52) en herbouwd. In 1824 was het eigendom van Hendrik Lokhorst, hij was bouwman 50).

de Kievit en zijn (latere) bewoners (1)
Uit het huwelijk van Anthonie van Cooten en Sophia van Eck werd op 12 september 1791 de volgende Anthonie geboren (1791-1857). Als deze in 1828 in Cothen aangifte doet van het overlijden van zijn moeder Sophia, wordt ook van hem vermeld dat hij molenaar was. Hij was toen 37 jaar en nog ongetrouwd.  Anthonie is later (datum?) verhuisd naar Darthuizen, waar hij boer werd op de Kievit die langs het zandspoor Darthuizen Gooijerwetering gebouwd was.In 1842 1838 trouwt hij met Willempje van Lokhorst. In hetzelfde jaar koopt hij (onderhandse akte) de Grote Catwinkel.
Een oudere broer van bovengenoemde Willempje is Willem van Lokhorst (1794-?). Hij heeft met zijn huishoudster Mie Stooker ook op de Kievit gewoond 3).
(Resumé: Antonie van Cooten verhuist van Cothen naar Darthuizen en gaat wonen in de Kievit. Hij huurt het huis van zijn toekomstige schoonvader, Hendrik van Lokhorst. Daar leert hij Willempje van Lokhorst kennen. Bij hun huwelijk koopt hij van zijn schoonvader de ‘Grote Catwinkel’. De broer van Willempje gaat in de ‘Kievit’ wonen. Zo zou het gegaan kunnen zijn.)

Verder is er een foto uit 1922 waar de familie Doornenbal poseert voor het huis. In 1955 is het ‘nieuwe’ huis verbouwd. Later zijn er nog meer verbouwingen geweest. Het pand staat nu op het terrein van de Darthuizer boomkwekerij.