Broekweg

De Broekweg, in het buurtschap Darthuizen, begint in het noorden bij de Darthuizerweg. Wat verder zuidelijk kruist de Broekweg de Buurtweg en sluit uiteindelijk aan op de Gooyerdijk.

Locatie
In 1824 bestond de Broekweg uit drie delen die niet direct op elkaar aansloten.
1: Op onderstaande kaart uit die tijd is te zien dat het noordelijk deel (A), de verbindingsweg was tussen de Darthuizerweg en de Buurtweg. Deze weg, 520 meter lang, was eigendom van Wouter Hendrik van Nellesteyn, de bewoner van kasteel Broekhuizen. Op de Bonnekaart  is het een zandpad tot 1890, daarna staat het, tot 1950, als half verhard aangegeven.
2: Vanaf de Buurtweg loopt de Broekweg naar het zuiden (B). Tegenwoordig is dit een ‘eigen weg’ op het terrein van de Darthuizer Boomkwekerij. In 1824 was het de toegangsweg naar het huis ‘de Kievit’. Het was een zandpad van ruim 550 meter en in bezit van Hendrik Lokhorst. Tot 1950 staat het als zandpad aangegeven.
3: Het meest zuidelijke deel (C), loopt vanaf de Gooijerdijk naar het noorden. Dit pad, 700 meter lang, was eigendom van Wouter Hendrik van Nellesteyn. Tot 1950 staat het als zandpad aangegeven. 50, 52)

broekwegminuutplans

Op de onderstaande Bonnekaart van 1875 52) is te zien dat de verschillende delen van de Broekweg met elkaar  zijn verbonden .

Bonne1875