Bronnen

BRONNEN:
Boeken
1) Monumenten-inventarisatie Utrecht
2) In een lieflijk landschap. E.J. Demoed
3) Hoetwas
4) Leersum in de loop der tijden, A. Versteeg
5) Hoetwas in Darhuizen
6) Kasteel Broekhuizen, Catarina van Groningen
7) 800 jaar Maarsbergen, A.F.Bakker
8) Geschiedenis van Leersum, Jan van der Valk
——————————————————————————————-
Archieven
20) Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht
Na een tekst die afkomstig is uit dit archief volgt een verwijzing naar het betreffende document b.v. [T00036]
21) Het Utrechts Archief
Verwijzing naar HUA en evt.een documentnummer
——————————————————————————————-
Personen
30) Hans van Brenk
31) fam Stratenus
32) Internet
33) Informatie eigenaar
——————————————————————————————-
Foto’s
40) Leersum in vroeger tijden, Hans van Brenk
41) Leersum in oude ansichten, H.J. Reusink
42) Internet o.a. Wikipedia
——————————————————————————————-
Digitale kaarten & Websites
50) HisGis
51) Minutenplans
52) Bonnekaarten
——————————————————————————————-
Analoge kaarten
60) Verstralen 1633
61) Colon 1639
62) Kuijper 1865
63) Darthuizer Tienden 1755
64) Militaire kaart 1790
65) Darthuizer Meent
66) Prekadastralekaart 1809