Budding, Wouter

Wouter Budding, van beroep wolkammer, is niet woonachtig in Leersum maar in Veenendaal, daarom worden hij en zijn familie niet behandeld in deze site.

Bezittingen van Wouter Budding:
Aan het oostelijk deel van de Haarweg bezit hij een huis met erf, schuur en tuin. Bij het huis is een klein weilandje. Verder heeft hij in eigendom 9,5 hectare bouwland, 11 hectare heijde wat door bemesting omgevormd wordt naar bouwland. Een deel van de Haarweg is ook in zijn bezit.

leersum19riot