Burg. v d Boschlaan

Locatie

De Burgemeester van den Boschlaan, zoals we die nu kennen, bestond nog niet in 1824.
Op het kaartje onder is te zien, dat er in het westen een pad (A) naar de Tombe loopt en in het oosten, vanaf de Scherpenzeelse weg, loopt een pad (B) langs een huis, hoek van de huidige M.C. Verloopweg. 50)

burgvdboschlaanminutenplans

In het blad van de Historische Vereniging is de geschiedenis als volgt beschreven:
De Burgemeester van den Boschlaan is namelijk ontstaan uit de combinatie van twee zandwegen die daar oorspronkelijk hebben gelopen. De eerste weg was de door C.J. van Nellesteyn in 1818 aangelegde toegangsweg naar de Tombe – waarlangs vanaf 1830 tevens de overledenen uit Darthuizen naar hun openbare begraafplaats werden gebracht. Het is dus een weg met een geschiedenis. De tweede weg was de oorspronkelijke Bergweg.

f132_bergwegriot
De Bergweg (collectie Hans van Brenk)

Deze liep vanaf de Ginkelseweg (nu Scherpenzeelseweg) ongeveer parallel aan de Rijksstraatweg naar het westen en sloot daar aan op de bovengenoemde toegangsweg naar de Tombe. Vanaf de Lomboklaan was het in die jaren nog een smalle zandweg door het bos, lopende over het terrein van het toenmalige Lombokpark, eigendom van H.H. van Dam te Wijk bij Duurstede. Toen in 1929 J.P. Clant ongeveer zes hectaren van dat terrein kocht en daar een hoenderpark stichtte, kwam deze Bergweg te lopen over het particuliere terrein van Clant. Om te garanderen dat Clant de weg niet zou afsluiten, hebben B en W toen in een overeenkomst met hem afgesproken dat een andere weg over het terrein van Clant van de legger van openbare wegen zou mogen worden afgevoerd, mits de Bergweg wèl open zou blijven voor het verkeer. Op 2 juli 1932 keurde de gemeenteraad deze overeenkomst goed. Daarmee was de bereikbaarheid van de nieuwe begraafplaats ook langs de Bergweg mogelijk geworden. De weg moest alleen nog verbreed en bestraat worden. Dat is in datzelfde jaar gedaan als ‘werkverschaffingsproject’. Omdat dit alles gebeurde in de toenmalige economische crisis en de gemeente zo zuinig mogelijk met de beschikbare middelen moest omgaan werden de goedkoopste klinkers daarvoor aangekocht. 3)

f119_bergwegriot
De Bergweg als zandpad in 1926. collectie Hans van Brenk

De Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht voegt er nog het volgende aan toe:
De Burgemeester van den Boschlaan is genoemd naar jonkheer H. van den Bosch, die van 1914 tot 1946 burgemeester van Leersum was. Deze laan loopt aan de westzijde van het dorp vanaf de Rijksstraatweg naar het noorden en buigt vervolgens af naar het oosten, kruist de Lomboklaan, de Bentincklaan en komt aan de oostzijde uit op de Koningin Julianalaan. De weg werd in 1923 aangelegd en in 1924 vanaf de Lomboklaan over de voet van de Donderberg doorgetrokken naar de Rijksstraatweg. Aan de oostzijde van de laan ligt de huidige, algemene begraafplaats van Leersum en via een zijpad, ten noorden van de bocht van de weg, bereikt men de graftombe van Van Nellesteyn. 1)

De ontwikkelingen zijn ook goed te volgen op de onderstaande Bonnekaarten. 52)
In 1875, eerste kaart hieronder, is de situatie niet veel anders dan in 1824. In 1910, middelste kaart, zijn er 2 aftakkingen van de Tombelaan te zien die later onderdeel gaan uitmaken van de Burgemeester van den Boschlaan en op de kaart van 1930, onderste kaart, is de weg min of meer een feit.
Bonne1875 Bonne1910 Bonne1930