Darthuizerweg

Waar de Hoogstraat uitkomt op de Rijksstraatweg, begint de Darthuizerweg. In het begin loopt de weg in een lange flauwe bocht naar het zuidoosten. Na de kruising met de Zandweg volgt er een scherpe knik en uiteindelijk komt de weg uit op het punt waar de Broekhuizerlaan overgaat in de Langbroekerweg.

Locatie

darthuizerwegdarthuijsertiendDe Darthuizerweg staat al op de kaart van de Darthuijser Tiend 63) uit 1754/1755. Toen heette de weg ‘Dooden Wegh’ of ‘Wijker Wegh Opwaarts’.  Deze naam is pas in de twintigste eeuw in Darthuizerweg gewijzigd. 1) Een dode weg is een weg waarlangs de mensen hun overledenen ten grave brachten. De vraag is, waar kwam men vandaan en waar werden de doden begraven, was dat in Darthuizen bij de Kapel?
Op de kaart links begint de Darthuizerweg (A) bij de Rijksstraatweg, passeert de Broekweg (B), de Bremweg (C) en de Traaiweg (D). Iets voorbij E komt de weg uit op de Broekhuizerlaan.

Oorspronkelijk was de Darthuizerweg geen aaneengesloten weg zoals we die nu kennen.
Volgens een militaire kaart uit 1795 63) , zie onderstaande kaart, was er nog geen verbinding tussen de Darthuizerweg, ter hoogte van het voormalige Oud Broekhuizen, en de Broekhuizerlaan. Te zien zijn de Darthuizerweg (A), de Bremweg (B), de Traaiweg (C), althans het verlengde deel ervan en Oud Broekhuizen (D).

In 1824 was het tracé van de Rijksstraatweg tot de kruising met de Broekweg verhard. Vanaf daar tot de Traaiweg werd de weg aangeduid als ‘weg als bosch’ of  ‘ laan als bosch’. Tussen de Traaiweg en de Westhoeve is er dan nog geen verbinding. Het laatste stuk, tussen de Westhoeve en de Broehuizerlaan is weer als half verhard aangegeven. De bijna 2000 meter lange weg was toen in het bezit van Wouter Hendrik van Nellesteyn, de bewoner van kasteel Broekhuizen. 50)  Waarschijnlijk heeft hij, op een later tijdstip, van de Darthuizerweg één doorlopende weg gemaakt. Vanaf  1875 staat de totale Darthuizerweg als verharde weg aangegeven op de Bonnekaarten. 52)

F126_Darthuizerlaan
Darthuizerlaan van het kasteel naar de ‘Kapel’ rond 1922. collectie Hans van Brenk