de Groep


Overdrachtelijk gebruik van de waternaam De Groep, bij het Middelnederlandse groepe ‘greppel, goot’ en/of het Nieuwnederlandse groep ‘sloot of greppel tot land- of akkerscheiding of ter ontwatering’.

Toen de inundatie in de Grebbelinie in 1794-1795 voor het eerst werd uitgetest op haar veronderstelde werking, bleek dat er toch een kade moest worden aangelegd bij De Groep, omdat een groot deel van het gebied niet geïnundeerd kon worden vanwege hoogteverschillen tussen Veenendaal en Scherpenzeel. Het eerste deel werd gerealiseerd in 1795. Het werd op kaarten aangeduid met “De Nieuwe Kade”. Tijdens waterpassingen bleek dat er geen hoge gronden waren om de kade naartoe te leiden, het water kon er nog steeds omheen stromen. Daarom besloot men in 1799 om de Groeperkade te laten aansluiten met de Slaperdijk. Dit belangrijke punt werd daarop versterkt met het Werk aan de Daatselaar. Het aansluitpunt met de Liniedijk versterkte men tot ‘post’. (bron: Wikipedia)

Het aanleggen van deze kade was één van de infrastructurele werken in dit gebied. Daarnaast was in 1844 de spoorlijn Utrecht – Arnhem gereed en in 1886 de spoorlijn Amersfoort-Kesteren. Echter in 1972 werd het baanvak Amersfoort-de Haar weer voorgoed buiten werking gesteld. Rond 1930 werd begonnen met de aanleg van de A12, maar door de oorlog kon de weg pas in 1957 opengesteld worden. Wat overblijft is een geïsoleerd gebied, ingesloten door infrastructuur.