Eigenaren Versteegh

Versteegh, Gerrit Aartse (Leersum)
Versteegh, Diederik Cornelis (Leersum)
Versteegh, Maurits Gerard (Leersum)
Versteegh, Johannes (Leersum)
Versteegh, Johannes en consorten (Leersum)
Versteegh, Hendrik (Amerongen)
Versteegh, Pieter (Amerongen)
Versteegh, Aart (Leersum)

Stamvader van de Leersumse tak is Pieter Janz Versteegh  (1692-1768). Hij trouwt in 1719 met Stijntje Aertse van Wulven (1690-1762).

Kinderen van Pieter en Stijntje:
1.0 Maurits 1719-1808
2.0 Johannes 1721-
3.0 Aart Huijgen 1722-1798
4.0 Hendrikus 1724-
5.0 Cornelis 1726-
6.0 Evert 1729-

1.0————————————————————————————1.0
Maurits
(1719-1808) van beroep huisjesmelker,  grondeigenaar,  bijenhouder, voorzanger, schoolmeester,voorlezer,  koster en secretaris van de vroedschap 3),

Bijzonderheden:
Maurits was schoolmeester en koster. Tevens was hij secretaris van de vroedschap, het plaatselijk college, gevestigd in de meest oostelijke kamer van het huidige ‘King William’. Hij kocht in de eerste instantie de woning Dorpzigt, liet deze in 1795 geheel vernieuwen, maar liet voor zichzelf een andere woning bouwen.

Op 13 oktober 1752 trouwt hij met Geertruida Christina Alewijk (1729-1807).

Kinderen van Maurits en Geertruida:
1.1 Antonie
1755- ,
1.2 Anna 1756- , in 1817 trouwt zij met Willem van de Pol te Maurik
1.3 Antonia 1759-1853 , in 1784 trouwt ze met Jan van der Pant te Utrecht
1.4 Christina 1762- ,
1.5 Johannes 1765-1844, in 1815 trouwt hij met Maria van Rijn
1.6 Christina ±1767
1.7 Diderikus Cornelius 1770-1843, ongehuwd
1.8 Maurits Gerard 1774-1858 , op 10 maart 1797 trouwt hij met Maria Flooren of Flore of Floor te Driebergen
1.9 Anna 1777- , gehuwd met Dirk Jacobs van Wijk
1.10 Petrus 1753- ,
1.11 Gerrit

Bronnen:
1. HFoada
2. ZuiderEnt
3. RHCzuidoostUtrecht
4. GeneaNet
5.
6.

3.0————————————————————————————3.0
Aart Huigen (1722-1798) trouwt in 1752 met Hendrikje van Harskamp (Gertsen).

Kinderen van Aart en Hendrikje:
3.1 Christijntje 1753-
3.2 Pieter (Peter) 1755-1805. Deze leerde het timmervak bij Godert de Ridder te Amerongen en vertrok daarna naar Amsterdam om zich ook in het meubelmakersvak te bekwamen. In 1783 trouwde hij met Hilke Geerkus Tieden en begon een meubelzaak op de Voorburgwal.
3.3 Gerrit 1757-1835. Hij wordt bouwman op Weivliet aan de Achterweg.
3.4 Dirkje 1760-1835
3.5 Johannes 1762-1844. Hij wordt bouwman op Dorpzigt aan het huidige Roekenes.
3.6 Johannes 1765-1765
(Het geboorte jaar en zijn vroegtijdige overlijden na de eerste Johannes komen mij onwaarschijnlijk voor.)

Bijzonderheden:
Pieter
(3.2) heeft een zoon Gerrit (3.2.2) 1787-1875
Van Gerrit is het volgende bekend: Zoon Gerrit ziet het op den duur in Amsterdam niet meer zo zitten. Hij neemt derhalve in 1810 zijn intrek bij oom Gerrit (3.3), broer van vader Petrus, op Weivliet bij Zuylestein. In 1815 trouwt hij met Jannigje Schuilenburg en krijgt van de gemeente Darthuizen het daar bestaande gerechtshuis in huur, met uitzondering van de zogenoemde gerechtskamer. Er wordt een timmermanswerkplaats bijgebouwd, zodat Gerrit zijn ambacht voortaan in Darthuizen kon uitoefenen. Althans tot 1829, want in dat jaar wordt P. Malie benoemd tot burgemeester van Darthuizen. Deze wil het hele gerechtshuis in gebruik nemen als woning voor zich en zijn gezin, met uitzondering van de meubelwerkplaats. Daar staat tegenover dat aan Gerrit de Verezijk (aan de huidige Bremweg) in huur werd aangeboden. Dat is nog niet eens zo’n slechte ruil. Maar als in 1857 Darthuizen bij Leersum werd gevoegd, grijpt zoon Hendrik Versteegh (1817) zijn kans en verhuist weer naar het gerechtshuis. Daar heeft hij tot zijn dood in 1911 gewoond, eerst met Jenneke van Schaik, daarna met Christina Windgassen.

De geschiedenis herhaalt zich. Gerrit (3.2.2) heeft een zoon Cornelis Pieter (3.2.2.6) 1826-±1904 . Cornelis Pieter (1826) spiegelt zich aan het succes van opa Petrus, die overigens op zijn oude dag weer naar Leersum was teruggekeerd. Ook Cornelis Pieter vertrok naar de hoofdstad des lands en trouwt in 1867 met Adriana Woonink.
Maar Amsterdam is niet meer het Amsterdam van opa Petrus. Het werk- en leefklimaat staat op een veel lager niveau. Daarom stuurt Cornelis Pieter zijn zoon Gerrit Jan Frederik (1867-1941), toen deze zeven jaar was, naar Darthuizen. Zijn beide zusters, Jannigje en Johanna, blijven in Amsterdam en worden daar slachtoffer van een tyfusepidemie. Nadat Gerrit Jan Frederik van school is gekomen, leert hij het timmermans- en meubelmakersvak bij zijn oom Hendrik. Hij trouwt met Jannigje van Laar (1865-1950) van Westhoeve en kreeg bij haar tien kinderen, drie zoons en zeven dochters. Zij wonen op de Verezijk en pa staat als timmerman in dienst van jhr. Pauw van Wieldrecht van Broekhuizen. Zijn timmermanswerkplaats, aldus zijn kleinzoon, de naar hem genoemde Gerrit van Cooten, de architect, is een schaapskooi die staat op een akker aan de huidige Broekhuizerweg. Daar zijn alleen nog wat restanten van over. Opoe Jannigje heeft een winkel aan huis, waar van alles te koop was: stoffen, kruiden, kruidenierswaren, brood, maar ook petroleum. Daarnaast houdt het echtpaar er ook nog een viertal koeien en een paar hokken met varkens op na.

6.0————————————————————————————6.0
Evert
1729-

Bijzonderheden:
•22-6-1750 Evert Versteegh verklaart aan Cornelis Versteegh om de baten in de weijden en het voeder gegeeven te hebben een swart kold merrie paardt out ontrent sestien jaaren, een swart kold merrie peert van vier jaaren, en dan nogh een swart merrie peert van drie Jaaren en nog een paar koeien en schapen. [2481, 2492]
•20-12-1763 Cornelis Jan Kien namens Rochford verhuurt aan Evert Versteeg een hofstede aan de westzijde van Zuilenstein [2481] Bron
(Dit zou er op kunnen duiden dat hij boer was op de hofstede tussen de rand van het Zuylesteinse Bosch en de boerderij Weivliet. Zie ook Achterweg huizen Kaartnr: 292, 294, 320, 321, 323, 324) Bron
•Volgens A. Versteegh lieten de broers Cornelis en Evert Versteegh op de hoek van de huidige Vredeoordlaan en de Rijksstraatweg een woning met veestallen bouwen die zij Vrede-oord noemden. De veestalling werd later omgebouwd tot woonvertrekken 4).