Ginkelsedwarsakkers

LocatieBonne1875

Op de kaart links uit 1875 is te zien dat de weg in het oosten begint bij de Ginkelseweg en in het westen aansluit op de Heulweg. De Ginkelsedwarsakkers was de scheidingsweg tussen de woeste grond van het Kieveentje en het ontgonnen landbouwgebied in het noordelijk deel van de Ginkel. Het 770 meter lange zandpad was in 1824 in bezit van Elbert Donkersteeg en werd door de belastingen aangeslagen zijnde ‘weg als bouwland’. 50)
Op aantal historische kaarten is de Ginkel afgebeeld.
Zo ook op de kaart van Hendrik Verstralen 60) uit 1633.
Het veen was toen nog niet afgegraven en omgezet in bouwland. De Ginkelsedwarsakkers was toen nog niet aangelegd.

W_GinkelseDwarsAkkersKaderGinkelsedwarsakkers vanaf de Ginkelseweg (foto Arjan Griffioen 2014)