Haarweg

De Haarweg is de noordgrens van het buurtschap Ginkel. In het oosten komt de weg uit op de Bergweg.

Locatie

Net als de Bovenhaarweg zijn er tijdens de middeleeuwen boerderijen ontstaan op de zogenoemde ‘haren’, dat wil zeggen hooggelegen randen of richels die zich in dit gebied bevinden ten noorden van de Heuvelrug, op de overgang van veen- naar de zandgronden. 1) 
haarwegverstralenOp de kaart links van Hendrik Verstralen uit 1633 60) en daaruit het buurtschap Ginkel, is de oostelijke Haarweg (A) met een aantal boerderijen te herkennen. Het westelijk deel van de weg was nog niet aangelegd in die tijd.
Verder is te herkennen de Bovenhaarweg (B) en het Utrechtse Spoor (C) onderaan de noordflank van de Utrechtse Heuvelrug.

Oorspronkelijk was de Haarweg geen aaneengesloten weg. De Minuutplans uit 1824 hieronder laat het verloop van de weg goed zien. Vanaf de Heulweg (A) in het westen loopt de Haarweg (en C) 1728 meter in oostelijke richting, kruist de Ginkelseweg (E) en loopt door tot de boerderij ‘het Hek’. In het oosten begint de Haarweg (D) bij de Bergweg en loopt 314 meter in westelijke richting.
Op de gemeentekaart van J. Kuijper 62) uit 1865 staat dit oostelijk deel als Haarsteeg aangegeven. In 1875 loopt dit deel verder door tot een schaapskooi. Op de Bonnekaart van 1930 zijn beide delen met elkaar verbonden. Op de kaart van 1920 is te zien dat vanaf de Heulweg tot de Ginkelse weg enige verharding is aangebracht. De rest van de weg is zeker tot 1950 onverhard gebleven. 52)
MinutenPlansGinkelseweg
In 1824 was Elbert Donkersteeg eigenaar van de Haarweg (B), vanaf de Heulweg tot de eerste boerderij aan de noordzijde. Het volgende stuk C was van Hermanus van Ginkel. Het oostelijk deel van de Haarweg (D) was in eigendom van o.a. van Wouter Budding. 50)

W_HaarwegOost1
De Haarweg in westelijke richting, ter hoogte van de kruising met de Bovenhaarweg
foto: Arjan Griffioen 2014