Huisnummers

Zo moesten nog in september 1807 alle landdrosten van de departementen aan de gemeentebesturen een kopie zenden van het Koninklijk Besluit van Lodewijk Napoleon van 8 september nr. 16, waarin werd gewezen op de verplichting van juiste toepassing van de Ordonnantie op de Verpondingen van 20 januari 1807 met betrekking tot de bevolen nummering van huizen en andere gebouwen. Het stadsbestuur was verplicht de gemeente in wijken te verdelen, hetzij elke afzonderlijke wijk te nummeren, hetzij met een letteraanduiding. Ook moest de stad aan elk huis of ander ervoor in aanmerking komend gebouw een onveranderlijke nummering geven; in ononderbroken volgorde binnen de betrokken wijk. Ten derde was er de verplichting van de eigenaren tot het stellen van dit huisnummer in olieverf boven of naast de toegangsdeur. Ten slotte waren de eigenaren verplicht in geval van verlies bij eventuele reparatie het nummer weer op de deurpost te doen schilderen.  (bron)

Agendapunt van de gemeenteraad 1-9-1806
Een lijst gemaakt van huizen om die te nummeren. [515]

In oude aktes, tot 1813, wordt er zelden melding gemaakt van een huisnummer. Meestal is er slechts sprake van dat een hofstede wordt verkocht met een zeker oppervlakte aan grond. In sommige gevallen worden de eigenaren van de aanliggende percelen genoemd of de naam van een streek of buurtschap. Hieronder zo’n verkorte akte.
•D.C. Versteeg namens Sander Jacobsz Verbeek x Stijntje Franse van de Vliert, transporteert aan Antonie van Ginkel zeekere hofstede met 30 morgen land te Ginkel. Akte 31-8-1798. [NT00064_2483]

Bij de indeling van Leersum in wijken werd de volgende indeling aangehouden:
Het dorp Leersum wordt A, het noorddeel B, Darthuizen C en Ginkel D.
Op de kaart van J. Kuijper ziet dat er als volgt uit, bij de dan bestaande wegen uit 1824.

In deze site is er slechts in een aantal gevallen een huisnummer genoemd. Jacobus van de Broek heeft resp. gewoond op huisnummer 12, 29h en 66. Geen van deze nummers valt te herleiden naar zijn onderkomen aan de Rijksstraatweg?

In 1949 vindt er een gemeentelijke omnummering plaats*. De A t/m D nummers worden overgezet naar een straatnaam en een nummer per huis. Aan de ene kant van de weg zijn de even nummers, aan de ander kant de oneven nummers. Na 1949 vinden er door z.g.n. ‘inbreiding’, nog wel eens kleine omnummeringen plaats.
* Althans uit dat jaar is een dergelijke lijst beschikbaar.

Hieronder de omnummeringslijst van 1 October 1949 van de gemeente Leersum. Het is ook bekend wie de bewoners waren van deze adressen. Belangstelling? Stuur dan een mail naar: griffioen1253@gmail.com

Straat Nummer Code
Achterweg 2 A.9b
Achterweg 4 A.9a
Achterweg 6 A.9
Amerongerwetering 2 A.275
Bentincklaan 1 B.79b
Bentincklaan 2 B.78a
Bentincklaan 3 B.79a
Bentincklaan 4 B.78b
Bentincklaan 5 B.79
Bentincklaan 6 B.78c
Bentincklaan 7 B.78k
Bentincklaan 8 B.78d
Bentincklaan 9 B.198h
Bentincklaan 10 B.78e
Bentincklaan 11 B.198g
Bentincklaan 12 B.78f
Bentincklaan 18 B.78g
Bentincklaan 20 B.78h
Bentincklaan 22 B.78i
Bentincklaan 24 B.78j
Bergweg 1 B.185
Bergweg 2 B.184a
Bergweg 3 B.188
Bergweg 5 B.189
Boerenbuurt 1 A.24
Boerenbuurt 2 A.263
Boerenbuurt 3 A.264
Boerenbuurt 4 A.257
Boerenbuurt 5 A.265
Boerenbuurt 6 A.266
Boerenbuurt 7 A.265a
Boerenbuurt 8 A.269
Boerenbuurt 9 A.267
Boerenbuurt 9 A.268
Boerenbuurt 10 A.270
Boerenbuurt 11 A.271
Bovenhaarweg 2 D.6a
Bovenhaarweg 3 D.9
Bovenhaarweg 4 D.6c
Bovenhaarweg 5 D.6b
Bovenhaarweg 6 D.6
Bovenhaarweg 8 D.5
Bovenhaarweg 10 D.4
Bovenhaarweg 12
Bremweg 2 C.121
Bremweg 4 C.118
Bremweg 6 C.115
Bremweg 8 C.114
Bremweg 10 C.113
Bremweg 14 C.112
Broekhuizerlaan 1 A.166
Broekhuizerlaan 2 A.168
Broekhuizerlaan 3 A.170
Broekweg 1 C.68
Broekweg 2 C.67
Broekweg 3 C.72
Broekweg 4 C.71
Broekweg 5 C.73
Broekweg 6 C.74
Broekweg 7 C.74aa
Broekweg 8 C.74a
Broekweg 10 C.75
Burg. v.d. Boschln 1 B.198f
Burg. v.d. Boschln 2 B.226
Burg. v.d. Boschln 3 B.198e
Burg. v.d. Boschln 4 B.225
Burg. v.d. Boschln 5 B.198d
Burg. v.d. Boschln 6 B.224
Burg. v.d. Boschln 7 B.198c
Burg. v.d. Boschln 8 B.223
Burg. v.d. Boschln 9 B.198b
Burg. v.d. Boschln 10 B.216b
Burg. v.d. Boschln 11 B.198a
Burg. v.d. Boschln 12 B.216a
Burg. v.d. Boschln 13 B.198
Burg. v.d. Boschln 14 B.216
Burg. v.d. Boschln 15 B.197
Burg. v.d. Boschln 16 B.215
Burg. v.d. Boschln 17 B.194
Burg. v.d. Boschln 18 B.208
Burg. V.d. Boschln 19 B.159b
Burg. v.d. Boschln 20 B.209
Burg. v.d. Boschln 22 B.210
Burg. v.d. Boschln 24 B.201
Burg. v.d. Boschln 26 B.200
Burg. v.d. Boschln 28 B.199
Burg. V.d. Boschln 30 B.160
Burg. V.d. Boschln 32 B.160a
Burg. V.d. Boschln 34 B.159a
Buurtweg 21 C.57
Buurtweg 22 C.57a
Buurtweg 23 C.58
Buurtweg 24 C.57b
Buurtweg 26 C.57c
Buurtweg 28 C.57d
Buurtweg 30 C.60
Buurtweg 32 C.61
Buurtweg 34 C.62
Buurtweg 36 C.63
Buurtweg 38 C.64
Buurtweg 40 C.65
Buurtweg 42 C.66
Buurtweg 44 C.66a
Darthuizerweg 1 C.44
Darthuizerweg 3 C.110a
Darthuizerweg 3 C.111
Darthuizerweg 6 C.70
Darthuizerweg 7 C.110
Darthuizerweg 8 C.101a
Darthuizerweg 10 C.101b
Darthuizerweg 12 C.109
Dathuizerweg 2 C.59a
Dathuizerweg 4 C.59
Engweg 1 B.34
Engweg 2 B.37
Engweg 3 B.38
Engweg 4 B.39
Engweg 5 B.40
Engweg 6 B.41
Engweg 7 B.42
Engweg 8 B.43
Engweg 9 B.44
Engweg 10 B.45
Engweg 11 B.52
Ginkelseweg 2 D.2
Ginkelseweg 4 D.3
Ginkelseweg ? D.35b
Ginkelseweg ? D.36
Ginkelseweg ? D.36a
Ginkelseweg ? D.36b
Ginkelseweg ? D.36c
Ginkelseweg ? D.37
Ginkelseweg ?
Gooijerdijk 2 A.276
Gooijerdijk 4 A.279
Gooijerdijk 6 A.280
Gooijerdijk 8 A.285
Gooijerdijk 10 A.286
Gooijerdijk 12 C.80
Gooijerdijk 14 C.79
Gooijerdijk 16 C.78
Gooijerdijk 18 C.77
Gooijerdijk 20 C.76a
Gooijerdijk 22 C.76
Gooijerdijk 24
Groep 1 D.12
Groep 2 D.11
Groep 3 D.28
Groep 4 D.16
Groep 5 D.17
Groep 6 D.19
Groep 7 D.19a
Groep 8 D.20
Groep 9 D.21
Groep 10 D.22
Groep 11 D.23
Groep 12 D.25
Groep 13 D.29
Groep 14 D.30
Groep 15
Groep 16 D.31
Haarweg 1 D.10
Haarweg 3 D.7
Haarweg 5 D.8
Haarweg 7 D.32
Haarweg 15 D.34
Haarweg 19 D.34aa
Haarweg 22 D.34b
Haarweg 27
Haarweg ? D.34a
Haarweg ? D.35
Haarweg ? D.35a
Heulweg 2 D.40
Heulweg 4 D.39
Heulweg 6 D.41
Heulweg 8 D.43
Heulweg 10 D.44
Heulweg 12 D.45
Hoflaan 1 A.230
Hoflaan 2 A.229a
Hoflaan 3 A.231
Hoflaan 4 A.229b
Hoflaan 5 A.232
Hoflaan 6 A.233
Hoflaan 7 A.232aa
Hoflaan 8 A.234
Hoflaan 9 A.232aa
Hoflaan 10 A.234a
Hoflaan 11 A.232b
Hoflaan 12 A.234b
Hoflaan 13 A.232c
Hoflaan 14 A.235
Hoflaan 15 A.232d
Hoflaan 16 A.235a
Hoflaan 17 A.232e
Hoflaan 18 A.235b
Hoflaan 19 A.232f
Hoflaan 20 A.236
Hoflaan 21 A.232g
Hoflaan 23 A.232h
Hoflaan 25 A.232j
Hoflaan 27 A.232i
Hoflaan 29 A.237
Hoogstraat 1 C.41
Hoogstraat 2 C.40
Hoolweg 2 C.46
Hoolweg 4 C.45
Hoolweg 6 C.47
Hoolweg 8 C.48
Hoolweg 10 C.49
Hoolweg 12 C.50
Hoolweg 14 C.51
Hoolweg 16 C.52
Hoolweg 18 C.53
Hoolweg 18 C.54
Hoolweg 20 C.55
Hoolweg 22 C.56
Kerkweg 1 A.55a
Kerkweg 2
Kerkweg 3 A.55b
Kerkweg 4 A.56
Kerkweg 5 A.55c
Kerkweg 6 A.57
Kerkweg 7 A.55d
Kerkweg 29 A.56a
Kerkweg 31 A.56b
Kerkweg 33 A.255
Leersumse Veld 1 D.47
Leersumse Veld 2
Lomboklaan 1 B.122
Lomboklaan 2 B.106
Lomboklaan 3 B.121a
Lomboklaan 4 B.107
Lomboklaan 5 B.121
Lomboklaan 6 B.108
Lomboklaan 7 B.120
Lomboklaan 14 B.113
Lomboklaan 15 B.116
Lomboklaan 16 B.164
Lomboklaan 17 B.115
Lomboklaan 19 B.114
Lomboklaan 21 B.161
Lomboklaan 23 B.162
M.C. Verloopweg 1 B.226aa
M.C. Verloopweg 2 B.227b
M.C. Verloopweg 3 B.226ab
M.C. Verloopweg 4 B.227a
M.C. Verloopweg 5 B.226ac
M.C. Verloopweg 6 B.227c
M.C. Verloopweg 7 B.226a
M.C. Verloopweg 8 B.227d
M.C. Verloopweg 9 B.226b
M.C. Verloopweg 11 B.226c
M.C. Verloopweg 13 B.226d
M.C. Verloopweg 14 B.227e
M.C. Verloopweg 15 B.214
M.C. Verloopweg 16 B.227f
M.C. Verloopweg 17 B.213
M.C. Verloopweg 18 B.226f
M.C. Verloopweg 19 212a
M.C. Verloopweg 20 B.226e
M.C. Verloopweg 21 B.212
M.C. Verloopweg 22 B.226g
M.C. Verloopweg 23 B.211b
M.C. Verloopweg 23 B.211f
M.C. Verloopweg 24 B.226h
M.C. Verloopweg 25 B.211d
M.C. Verloopweg 26 B.226i
M.C. Verloopweg 27 B.211e
M.C. Verloopweg 28 B.226j
M.C. Verloopweg 29 B.211a
M.C. Verloopweg 30
M.C. Verloopweg 31 B.211
M.C. Verloopweg 32 B.234a
M.C. Verloopweg 33 B.210b
M.C. Verloopweg 34 B.226k
M.C. Verloopweg 35 B.210a
M.C. Verloopweg 39 B.176
M.C. Verloopweg 41 B.174
M.C. Verloopweg 43 B.174a
Maarsbergseweg 1
Maarsbergseweg 3 C.26
Maarsbergseweg 5 C.25a
Maarsbergseweg 7 C.27
Maarsbergseweg 9 C.25
Maarsbergseweg 11 C.24
Maarsbergseweg 13 C.22
Maarsbergseweg 15 C.20
Maarsbergseweg 17 C.18
Maarsbergseweg 19 C.19
Maarsbergseweg 20 D.48
Maarsbergseweg 21 C.17a
Maarsbergseweg 23
Maarsbergseweg 25 C.17
Maarsbergseweg 27 C.14
Maarsbergseweg 29 C.13
Maarsbergseweg 31 C.12
Maarsbergseweg 33 C.11
Maarsbergseweg 35 C.10a
Maarsbergseweg 37 C.10
Maarsbergseweg 39 C.9
Maarsbergseweg 41 C.8
Maarsbergseweg 43 C.7a
Maarsbergseweg 45 C.7
Maarsbergseweg 47 C.6
Maarsbergseweg 49 C.5
Maarsbergseweg 51 C.4
Maarsbergseweg 53 C.3a
Maarsbergseweg 55 C.3
Maarsbergseweg 57 C.1c
Maarsbergseweg 59 C.1b
Maarsbergseweg 61 C.1a
Maarsbergseweg 63
Maarsbergseweg 65 C.1ab
Maarsbergseweg 67 C.1
Majoorsweg 1 B.4
Majoorsweg 2 B.3a
Majoorsweg 3 B.1
Majoorsweg 4 B.2
Meester Bosweg 2 B.93a
Meester Bosweg 4 B.94
Meester Bosweg 6 B.94a
Meester Bosweg 8 B.95
Meester Bosweg 10 B.96
Meester Bosweg 12 B.96a
Middelweg 1 A.229
Middelweg 2 A.106
Middelweg 3 A.227
Middelweg 4
Middelweg 5 A.226
Middelweg 6 A.228d
Middelweg 8 A.228c
Middelweg 10 A.228b
Middelweg 12 A.228a
Middelweg 14 A.228
Middelweg 15 A.220
Middelweg 16 A.223b
Middelweg 17 A.219a
Middelweg 18 A.223a
Middelweg 19 A.219
Middelweg 20 A.223
Middelweg 21 A.218c
Middelweg 22 A.221
Middelweg 23 A.218b
Middelweg 24 A.217
Middelweg 25 A.218a
Middelweg 26 A.216
Middelweg 27 A.218
Middelweg 28 A.215
Middelweg 29
Middelweg 30 A.214
Middelweg 32 A.214a
Middelweg 34 A.213
Middelweg 36
Middelweg 37 A.211
Middelweg 38 A.209
Middelweg 39 A.210
Middelweg 40 A.208
Middelweg 41 A.207
Middelweg 43 A.203
Middelweg 45 A.188
Middelweg 47 A.187
Middelweg 49 A.193
Middelweg 50 A.202
Middelweg 51 A.190
Middelweg 52 A.199
Middelweg 53 A.189
Middelweg 54 A.198
Middelweg 55 A.182
Middelweg 56 A.195
Middelweg 57 A.182a
Middelweg 58 A.180
Middelweg 59 A.181
Middelweg 61 A.179a
Middelweg 63 A.179
Middelweg 65 A.178
Middelweg 67 A.177
Middelweg 69 A.176
Middelweg 73 A.174
Middelweg 75 A.175
Middelweg 77 A.174b
Middelweg 79 A.174a
Middelweg 81 A.173
Middelweg 83
Middelweg 85 A.172
Middelweg 87 A.171
Molenweg 1 C.119
Molenweg 2 C.120
Meester Bosweg 15 B.195
Nieuwe Steeg 1 A.254
Nieuwe Steeg 2 A.244
Nieuwe Steeg 2 A.251
Nieuwe Steeg 3 A.253
Nieuwe Steeg 4 A.238
Nieuwe Steeg 5 A.252
Nieuwe Steeg 6 A.239
Nieuwe Steeg 7
Nieuwe Steeg 8 A.240
Nieuwe Steeg 9 A.250
Nieuwe Steeg 10 A.241
Nieuwe Steeg 11 A.249a
Nieuwe Steeg 12 A.242
Nieuwe Steeg 13 A.249
Nieuwe Steeg 14 A.186
Nieuwe Steeg 15 A.247
Nieuwe Steeg 16 A.185
Nieuwe Steeg 17 A.246
Nieuwe Steeg 18 A.184
Nieuwe Steeg 19 A.245
Nieuwe Steeg 20 A.183
Nieuwe Steeg 22 A.243
Op den Berg 1 B.183
Op den Berg 2 B.183a
Op den Berg 3 B.182
Op den Berg 4 B.181a
Op den Berg 5 B.175
Op den Berg 5 B.177
Op den Berg 6 B.177a
Op den Berg 7 B.178
Op den Berg 8 B.179
Op den Berg 9 B.180
Op den Berg 10 B.181
Op den Berg 11 B.184
Rijksstraatweg 1 A.5
Rijksstraatweg 2 B.8
Rijksstraatweg 3 A.4
Rijksstraatweg 4 B.9
Rijksstraatweg 5 A.6
Rijksstraatweg 6 B.10
Rijksstraatweg 7 A.7
Rijksstraatweg 8 B.11
Rijksstraatweg 9 A.7
Rijksstraatweg 10 B.16
Rijksstraatweg 11 A.8
Rijksstraatweg 12 B.17
Rijksstraatweg 14 B.19
Rijksstraatweg 16 B.20
Rijksstraatweg 17 A.10
Rijksstraatweg 18 B.21
Rijksstraatweg 19 A.10a
Rijksstraatweg 20 B.22
Rijksstraatweg 21 A.11a
Rijksstraatweg 22 B.28
Rijksstraatweg 23 A.11a
Rijksstraatweg 24 B.29
Rijksstraatweg 25 A.12
Rijksstraatweg 26 B.30
Rijksstraatweg 27 A.12a
Rijksstraatweg 28 B.31
Rijksstraatweg 30 B.31
Rijksstraatweg 32 B.32
Rijksstraatweg 34 B.33
Rijksstraatweg 36 B.33a
Rijksstraatweg 37 A.17
Rijksstraatweg 39 A.18
Rijksstraatweg 41 A.19
Rijksstraatweg 42 B.47
Rijksstraatweg 43 A.20
Rijksstraatweg 44 B.48
Rijksstraatweg 46 B.49
Rijksstraatweg 47 A.21
Rijksstraatweg 48 B.50
Rijksstraatweg 49 A.22
Rijksstraatweg 50 B.51
Rijksstraatweg 51 A.23
Rijksstraatweg 52 B.51a
Rijksstraatweg 53 A.23a
Rijksstraatweg 54 B.53
Rijksstraatweg 55 A.23b
Rijksstraatweg 56 B.53a
Rijksstraatweg 57 A.25
Rijksstraatweg 58 B.53b
Rijksstraatweg 59 A.25a
Rijksstraatweg 60 B.54
Rijksstraatweg 61 A.26
Rijksstraatweg 62 B.55
Rijksstraatweg 63 A.27
Rijksstraatweg 64 B.56
Rijksstraatweg 65 A.28
Rijksstraatweg 66 B.56a
Rijksstraatweg 67 A.29
Rijksstraatweg 68 B.57
Rijksstraatweg 69 A.30
Rijksstraatweg 70 B.58
Rijksstraatweg 71 A.31
Rijksstraatweg 72 B.59
Rijksstraatweg 73 A.32
Rijksstraatweg 74 B.60
Rijksstraatweg 76 B.63
Rijksstraatweg 78 B.65
Rijksstraatweg 79 A.34
Rijksstraatweg 80 B.67
Rijksstraatweg 81 A.35
Rijksstraatweg 83 A.36
Rijksstraatweg 85 A.37
Rijksstraatweg 87 A.38
Rijksstraatweg 89 A.39
Rijksstraatweg 91 A.40
Rijksstraatweg 93 A.41
Rijksstraatweg 94 B.72
Rijksstraatweg 95 A.42
Rijksstraatweg 96 B.73
Rijksstraatweg 97 A.43
Rijksstraatweg 98 B.74
Rijksstraatweg 99 A.45
Rijksstraatweg 100 B.74a
Rijksstraatweg 101 A.46
Rijksstraatweg 102 B.75
Rijksstraatweg 103 A.47
Rijksstraatweg 104 B.76
Rijksstraatweg 105 A.48
Rijksstraatweg 106 B.77
Rijksstraatweg 107 A.49
Rijksstraatweg 108 B.78
Rijksstraatweg 110 B.80
Rijksstraatweg 112 B.81
Rijksstraatweg 113 A.51
Rijksstraatweg 114 B.82
Rijksstraatweg 115 A.52
Rijksstraatweg 116 B.83
Rijksstraatweg 117 A.53
Rijksstraatweg 118 B.84
Rijksstraatweg 119 A.54
Rijksstraatweg 120 B.85
Rijksstraatweg 121 A.55
Rijksstraatweg 122 B.86
Rijksstraatweg 123 A.60
Rijksstraatweg 124 B.87
Rijksstraatweg 125 A.61
Rijksstraatweg 126 B.88
Rijksstraatweg 127 A.62
Rijksstraatweg 128 B.89
Rijksstraatweg 129 A.63
Rijksstraatweg 130 B.90
Rijksstraatweg 131 A.64
Rijksstraatweg 132 B.91
Rijksstraatweg 133 A.65
Rijksstraatweg 134 B.92
Rijksstraatweg 136 B.93
Rijksstraatweg 138 B.98
Rijksstraatweg 140 B.99
Rijksstraatweg 142 B.100
Rijksstraatweg 144 B.101
Rijksstraatweg 146 B.102
Rijksstraatweg 148 B.103
Rijksstraatweg 150 B.104
Rijksstraatweg 152 B.105
Rijksstraatweg 154 B.124
Rijksstraatweg 155 A.73
Rijksstraatweg 156 B.124a
Rijksstraatweg 157 A.74
Rijksstraatweg 159 A.75
Rijksstraatweg 161 A.88
Rijksstraatweg 162 B.125
Rijksstraatweg 163 A.89
Rijksstraatweg 164 B.126
Rijksstraatweg 165 A.90
Rijksstraatweg 166 B.127
Rijksstraatweg 167 A.83
Rijksstraatweg 168 B.128
Rijksstraatweg 169 A.84
Rijksstraatweg 171 A.91
Rijksstraatweg 172 B.130
Rijksstraatweg 173 A.92
Rijksstraatweg 174 B.134
Rijksstraatweg 175 A.93
Rijksstraatweg 176 B.135
Rijksstraatweg 177 A.95
Rijksstraatweg 178 B.136
Rijksstraatweg 179 A.96a
Rijksstraatweg 179 B.129
Rijksstraatweg 180 B.136a
Rijksstraatweg 181 A.96
Rijksstraatweg 182 B.137
Rijksstraatweg 183 A.97
Rijksstraatweg 184 B.138
Rijksstraatweg 185 A.98
Rijksstraatweg 186 B.139
Rijksstraatweg 187 A.98a
Rijksstraatweg 188 B.140
Rijksstraatweg 189 A.98a
Rijksstraatweg 191 A.98c
Rijksstraatweg 193 A.99
Rijksstraatweg 194 B.141
Rijksstraatweg 195 A.100
Rijksstraatweg 196 B.142
Rijksstraatweg 197 A.110a
Rijksstraatweg 198 B.143
Rijksstraatweg 199 A.101
Rijksstraatweg 200 B.144
Rijksstraatweg 202 B.145
Rijksstraatweg 204 B.146
Rijksstraatweg 205 A.102
Rijksstraatweg 206 B.147
Rijksstraatweg 207 A.102a
Rijksstraatweg 208 B.148
Rijksstraatweg 209 A.103
Rijksstraatweg 210 B.149
Rijksstraatweg 210 C.41a
Rijksstraatweg 211 A.103a
Rijksstraatweg 212 B.150
Rijksstraatweg 213 A.104
Rijksstraatweg 214 B.151
Rijksstraatweg 215 A.105
Rijksstraatweg 216 B.151a
Rijksstraatweg 217 A.105a
Rijksstraatweg 218 B.152
Rijksstraatweg 219
Rijksstraatweg 220 B.153
Rijksstraatweg 221 A.108
Rijksstraatweg 222 B.154
Rijksstraatweg 223 A.109
Rijksstraatweg 224 B.157
Rijksstraatweg 225 A.110
Rijksstraatweg 226 B.158
Rijksstraatweg 227
Rijksstraatweg 228 C.31
Rijksstraatweg 229
Rijksstraatweg 230 C.38
Rijksstraatweg 231 A.112
Rijksstraatweg 232 C.39
Rijksstraatweg 233 A.113
Rijksstraatweg 234 C.39c
Rijksstraatweg 235 A.114
Rijksstraatweg 236 C.39b
Rijksstraatweg 237 A.115
Rijksstraatweg 238 C.39a
Rijksstraatweg 238
Rijksstraatweg 239 A.115a
Rijksstraatweg 241 A.116
Rijksstraatweg 242 C.42
Rijksstraatweg 243
Rijksstraatweg 244 C.43
Rijksstraatweg 245 A.118
Rijksstraatweg 247 A.119
Rijksstraatweg 249 A.120
Rijksstraatweg 251 A.122
Rijksstraatweg 253 A.121
Rijksstraatweg 255 A.124
Rijksstraatweg 257 A.126
Rijksstraatweg 259 A.126a
Rijksstraatweg 261 A.128
Rijksstraatweg 263 A.130
Rijksstraatweg 265 A.131
Rijksstraatweg 267 A.132
Rijksstraatweg 269 A.133
Rijksstraatweg 271 A.134
Rijksstraatweg 273 A.134a
Rijksstraatweg 275 A.135
Rijksstraatweg 277 A.136
Rijksstraatweg 279 A.136a
Rijksstraatweg 281 A.137
Rijksstraatweg 283 A.138
Rijksstraatweg 285 A.139
Rijksstraatweg 287 A.140
Rijksstraatweg 289 A.141
Rijksstraatweg 291 A.142
Rijksstraatweg 293 A.143
Rijksstraatweg 295 A.143a
Rijksstraatweg 297 A.143v
Rijksstraatweg 299 A.143c
Rijksstraatweg 301 A.144
Rijksstraatweg 303 A.144a
Rijksstraatweg 305 A.145
Rijksstraatweg 307 A.146
Rijksstraatweg 309 A.147
Rijksstraatweg 311 A.148
Rijksstraatweg 313
Rijksstraatweg 315 A.165
Rijksstraatweg 319 C.28
Rijksstraatweg 321 C.30
Rijksstraatweg 323 C.29
Scherpenzeelseweg 1 B.228
Scherpenzeelseweg 2 B.64
Scherpenzeelseweg 3 B.229
Scherpenzeelseweg 5 B.230
Scherpenzeelseweg 7 B.227aa
Scherpenzeelseweg 8
Scherpenzeelseweg 9 B.227
Scherpenzeelseweg 11 B.231
Scherpenzeelseweg 13 B.233
Scherpenzeelseweg 14 B.235b
Scherpenzeelseweg 15 B.234
Scherpenzeelseweg 17 B.235
Scherpenzeelseweg 18 B.243
Scherpenzeelseweg 18
Scherpenzeelseweg 20 B.242
Scherpenzeelseweg 21 B.236
Scherpenzeelseweg 22 B.241
Scherpenzeelseweg 23 D.1
Scherpenzeelseweg 24
Scherpenzeelseweg 26 B.238
Scherpenzeelseweg 28 B.239
Scherpenzeelseweg 30 B.237
Tombelaan 2 B.155
Tombelaan 4 B.156
Traaiweg 1 C.106
Traaiweg 2 C.102
Traaiweg 3 C.108
Traaiweg 4 C.104
Traaiweg 6 C.105
Traaiweg 8 C.106a
Traaiweg 10 C.106b
Traaiweg 12 C.107
Uitweg de 1 A.76
Uitweg de 2 A.82
Uitweg de 3 A.77
Uitweg de 4 A.81
Uitweg de 5 A.78
Uitweg de 7 A.79
Uitweg de 9 A.80
Vredeoordlaan 2 A.262
Vredeoordlaan 4 A.261
Vredeoordlaan 6 A.260
Vredeoordlaan 8 A.259
Vredeoordlaan 10 A.258
Wilhelminaweg 3 A.151
Wilhelminaweg 5 A.152
Wilhelminaweg 7 A.153
Wilhelminaweg 9 A.154
Zandweg 1 C.101
Zandweg 2 C.90
Zandweg 2
Zandweg 3 C.100
Zandweg 4 C.82
Zandweg 5 C.99
Zandweg 6 C.81a
Zandweg 7 C.98a
Zandweg 9 C.98
Zandweg 11 C.97b
Zandweg 13 C.97a
Zandweg 15 C.97
Zandweg 17 C.96
Zandweg 19 C.95
Zandweg 21 C.94
Zandweg 23 C.91
Zandweg 25 C.85
Zandweg 27 C.84a
Zandweg 29 C.84
Zandweg 31 C.83
Zandweg 33 C.81
17 D.33