HVL-websites

HVL

Algemene website van de Historische Vereniging Leersum. Op de site staat ook de inhoudsopgave van het tijdschrift Hoetwaswww.historischeverenigingleersum.nl.

Leersum in beeld

Leersum in beeld is de beeldbank van de HVL en toont een collectie historische foto’s van Leersum: www.leersuminbeeld.nl.

Tijdlijn van leersum

De Tijdlijn van Leersum is een wisseltentoonstelling over de geschiedenis van Leersum. De website geeft ook informatie over historische wandel- en fietstochten, een archeologisch koffie-uur en een nieuwsbrief: tijdlijnvanleersum.jouwweb.nl.