Jacob(us) van de Geer

Jacob(us)  van de Geer van beroep bouwman , landbouwer.
Hij is geboren in 1722 als zoon van Dirk van de Geer en Judith Lagerweij.
Op 11 oktober 1722 wordt hij gedoopt te Leersum en op 19 januari 1848 overlijdt hij te Leersum.

Bijzonderheden:
20-10-1759 Gerrit van Dijk, burgemeester, heeft met de schepenen Pieter Versteeg en Hendrik Cornelissen, met assistentie van Dirk Ligtermaet, chirurgijn, geschouwd het dode lichaam van een verdronken lijk, genaamd Mietje van de Geer, het dochtertje van Dirk van de Geer, won. Leersum. Conclusie: natuurlijke dood. [2476, 2493]

Hij trouwt in maart 1801 te Leersum met Fijgje Lamberts Lagerweij
Dochter van Anthonies Lagerweij en Willemijntje Jans Appeldoorn.
Fijgje is gedoopt op 6 februari 1785 te Leersum en ze sterft in 1808 te Leersum.

Kinderen Jacobus en Fijgje Lamberts Lagerweij:
Roelofje 
1802-1868, gehuwd met Willem van Barneveld in 1822
Willemijntje 1804-1881, ongehuwd
Dirk 1805-1874, hij trouwt in 1830 met Geertje Versteegh
Lammert 1808 –
(Bij het toewijzen van een voogd wordt ook Lammert als kind genoemd, dus hij was levensvatbaar en zijn moeder Fijgje is in het kraambed overleden.)

Na het overlijden van  Fijgje Lamberts Lagerweij in 1808 trouwt hij dat zelfde jaar op 18 december met Fijgje Andriesdr Beukhof  in Leersum. Ze is geboren in 1784 te Renswoude. Zij is een dochter van Andries Gijsberts Beukhof en Gerritje Jans Appeldoorn. Ze overlijdt op 13 januari 1861 te Leersum.

Kinderen van Jacobus en Fijgje Andriesdr Beukhof:
Grietje 1824-1906, in 1841 (1845) gehuwd met Dirk Merkestijn
Gijsje 1827-1901, in 1850 gehuwd met Gerrit Meijster
Judich 1816-1899, in 1846 gehuwd met Anthonie  Hendrik van Viegen en in 1849 gehuwd met Jan Wildeman
Willem 1826-1826

Bronnen:
1. den uijl
2. Stamboomonderzoek
3. Overlangbroek
4. Hogenda
5. Geni

Bijzonderheden:
•4-6-1801 Idem namens idem transporteert aan Jacob van de Geer 6 stukjes bouwland groot 3 morgen 9 roeden in den Eng, etc. etc. [2483]
•31-10-1805 D:C: Versteeg, gerechtsbode, namens Roelof van Velpen, transporteert aan Jacob van de Geer, won. alhier, 6 morgen land in het Leersumse Broek. [2483, 2484]
•23-11-1808 Boedelinventaris van Jacob van de Geer wed Fijtje Lagerweij. Waaronder een grote Bijbel met lessenaar. [2483]
•25-11-1808 Jacob van de Geer wed Fijtje Lagerweij, ter eenre, en Teunis van de Geer, won. Maurik, als voogd over de minderjarige kinderen van Fijtje, ter andere zijde. Fijtje is op 5-2-1808 te Leersum overleden, nalatende haar kinderen Roelofje, Willemijntje, Dirk en Lammert. Zij houden boedelscheiding. [2483, 2489]
•25-12-1810 Tijmen van Alewijk, Anthonij Spijkhoven en Jacob van de Geer, leden van het gemeentebestuur van Leersum, alsmede Hendrik van Vulpen en Maurits Gerhard Versteegh verklaren in een altoos durende erfpagt te geven en aftestaan aan Cornelis Jan van Nellesteijn, heer van Broekhuizen, 2 stukken heijveld. [2483]
•11-2-1811 D:C: Versteeg namens Hendrik de Ridder, rentmeester van Zuilestein, en Dirk de Ridder, secretaris van Amerongen, executeur in den boedel van wijlen Roelof van Velpen, transporteren aan Jacob van de Geer 100 roeden land aan de Postweg te Leersum. [2483, 2484]
•11-3-1811 Rijkje Maasse wed Hannes Kirpestein, met haar meerderjarige kinderen Wouter, Aartje en Marrigje, Kirpestein en Willem Kirpestein als bloedvoogd over de onmondige dochter Jannigje Kirpestein, transporteren aan Jacob van de Geer 2,5 morgen bouwland gelegen in de Heetkamp onder Leersum. [2483, 2484]

Bezittingen van Jacob(us)  van de Geer:
Jacobus van de Geer is een bouwman met veel bezit. Zo is hij de eigenaar van hofstede ‘Nimmerree’ en de hoeve die daar schuin achter lag. Het huis waar thans carrosseriebedrijf Jansen een onderdeel van is, een boerderij aan het begin van de M.C.Verloopweg, 2 schapenhokken en een huisje ‘Achter de Wal’ behoren bij zijn eigendommen. Aan gronden bezat hij 1 boomgaard, 2 percelen bos, 44 hectare bouwland, 12 hectare weiland, 2 heideveldjes, 2 percelen woest land, 4 tuinen (bij de huizen) en een aantal stukken weg, waaronder gedeelten van de Achterweg.

Leersum31Kaart