Kerk, de

De katholieke kerk waarvan de macht zetelde in Utrecht bezat in 1755 grote delen van het buurtschap Darthuizen. Het was een bron van inkomsten door inning van Tienden. In de loop der tijden werden de eigendommen verkocht. In het begin van de 19e eeuw waren de gronden, huizen en hoeve’s in bezit van de familie Nellesteyn, de bewoner van kasteel Broekhuizen. De Fransen hebben de basis gelegd voor het afschaffen van de Tienden. Het nieuwe belastingstelsel was de nekslag voor de grootgrondbezitters en veel bezit werd verkocht. Grote delen van het dorp Leersum en het buurtschap Ginkel waren in bezit van de eigenaren van Zuylestein. In 1824 heeft de Hervormde kerk ook een aantal gronden en gebouwen in haar bezit.

Bezittingen van de Kerk:
Vanzelfsprekend bezitten ze de Michaëlskerk, de school en het kerkhof aan de Scherpenzeelseweg. Verspreid over Leersum zijn ze eigenaar van 8,5 hectare bouwland (lichtgrijze vlakken).

leersum47riot
leersum46riot