Kerpenstein, Wouter

Wouter Kerpestein
Volgens de OAT´s die horen bij de Minuutplans heeft Wouter een huis aan de voormalige Postweg. Bij het huis staat een schuur en er achter is een akker  van een ½ hectare. Langs de akker loopt een pad naar de Nieuwe Steeg wat ook hoort bij zijn eigendom.

leersum49riotOp internet zoeken op de naam Kerpenstein, Kerpesteijn, Kirpenstein levert 4 Wouters op.
1: Geboren in 1713 als zoon van Christian Lodewijcksz Kirpenstein  en Willemina Wouters
2: Geboren in 1781 als zoon van Jan Wouters Kirpestein en Trijntje Ariens Veldhuizen
3: Geboren in 1782 als zoon van Christoffel Wouters Kirpestein en Brandje Willenze van Dijk
4: Geboren in 1783 als zoon van Johannes Wouters Kirpestein en Rijkje Jansze Imminkhuizen
Wouter 1 valt af, want hij overlijdt in 1783 en er is in de OAT’s geen sprake van ‘de erven van’. Wouter 3 valt ook af omdat het gezin in Driebergen woont. Blijven Wouter 2 en 4 over. Maar welke Wouter heeft op bovenstaand adres gewoond?

1.0————————————————————————————1.0

1.0 Grootvader Christian Lodewijcksz Kirpenstein is geboren in Hessen in 1680.
Hij overlijdt in 1771 te Leersum.

In 1710 trouwt hij met Willemina Wouters te Leersum. Zij is geboren in 1685 als dochter van Wouter Jacobssoon en Teuntjen Everts‏.

Kinderen van Christian en Willemina:
1.1 Christoffel 1710- ,
1.2 Wouter 1713-1783, in 1738 gehuwd met Aaltje Jans Westeneng en 1763 met Jannitje Harmisse
1.3 Claes 1716-1784
1.4 Jacobus 1717- ,
1.5 Lijsbet 1719- ,
1.6 Hendrik 1723-1788, in 1748 gehuwd met Gerrigje Janse van Klein Broekhuizen en in 1764 gehuwd met Barberdina Dirx “Betjen” van Drieroeien
1.7 Gerrit 1726-1767 ,  in 1757 gehuwd met Gerrigje Gijsberts van Velpen
1.8 Johannes 1728-1751

Na het overlijden van Willemina trouwt hij op 1 maart 1733 met Annigje Huberts van Beusichem

Bijzonderheden:
1-5-1783 Hendrik Kirpesteijn aangesteld als schutter voor 10 gl per jaar.

1.2————————————————————————————1.2

1.2 Wouter Kerpestein is gedoopt op 15 oktober 1713 in Leersum als zoon van Christian Lodewijcksz Kirpenstein en Willemina Wouters. Hij overlijdt op 10 november 1783 te Leersum.

Bijzonderheden:
•10-1748 Interrogatoiren om te horen als getuigen Jan Woudenberg 43 jaar, Evert Rijksen 24 jaar, Tijmen Jansen 64 jaar, Jacob Ederveen 30 jaar en Wouter Everts 26 jaar. Of zij op zondag 29-9-1748 laat in den avont en dus meer dan een uur naa sonnen ondergang op den Leersumse Kermis sijn geweest ten huijsen en herberge van Cornelis Westbroek.
Of daar ook waren Wouter Kirpesteijn, Gerrit Kirpesteijn, Gerrit van Amerongen, Evert van Ginkel en Jacob Arrissen, bouwmeester op Schevichoven. Er is ruzie ontstaan tussen Gerrit Kirpestein en Gerrit van Amerongen
•9-7-1749 Honert contra Wouter Kirpesteijn Gerrit Kirpesteijn Gerrit van Amerongen Evert van Ginkel en Jacob Arisse Bouwmeester op Schevickhoven.
Hij eist boete van 300 gl wegens vechten. Voortgezet op 12-11-1749
Gerrit (1.7) is zijn één na jongste broer.

Verder is er nog een akte uit 1772 van het gerechtsbestuur Zuilenstein, Leersum en Ginkel. , Het gaat hier om huis- en haardstedegeld.
•No 42 diaconie van Leersum, bruiker Wouter Kirpestein, een daghuurderswoning met 1 haardstede.
Het kan heel goed dat het betrekking op het huis wat aangegeven is op de kaart aan het begin en einde van deze pagina.

In 1738 huwt hij met Aaltje Jans Westeneng. Ze is in 1718 geboren en gedoopt op 24 juli 1718 in Doorn als dochter van Jan Jans Westeneng en Neeltje Jans van de Laar. Ze overlijd vóór 1763.

Kinderen van Wouter en Aaltje:
1.2.1 Willemijn 1738-
1.2.2 Willemijntje 1739-1799, gehuwd met Jan van Amerongen en in 1763 gehuwd met Willem Sukkel
1.2.3 Neeltje 1742-vóór 1769 , in 1764 getrouwd met Arie Jansen van Kooten
1.2.4 Jan 1743-1808, gehuwd in 1765 met Trijntje van Veldhuizen en in 1798 Mecheltje van Scherpenzeel
1.2.5 Teuntje 1747-1816, in 1769 gehuwd met Willem Puijk
1.2.6 Christoffel (Stoffel) 1749-1802, in 1773 gehuwd met Brandje Willenze van Dijk
1.2.7 Johannes 1751-
1.2.8 Johannes (Hannis)1753-1807?, in 1779 trouwt hij met Rijkje Jansze Imminkhuizen (Geurtse)
1.2.9 Willem 1757-1827, gehuwd met Petronella van Amerongen

Na het overlijden van Aaltje trouwt hij op 20 november 1763 met Jannitje Harmisse (Zowel Wouter als Jannitje komen voor in het register van begraven) bron

Zowel Jan (1.2.4 ),  Christoffel (1.2.6) als Johannes (1.2.8) vernoemen één van hun kinderen naar hun vader Wouter. Christoffel woont met zijn gezin in Driebergen

1.2.4——————————————————————————–1.2.4

1.2.4 Jan Wouters (Hannis) Kirpestein is gedoopt te Leersum op 15 december 1743 en overleden op 6 oktober 1808.

Hij trouwt op 17 november 1765 met Trijntje van Veldhuizen te Leersum.
Ze is gedoopt te Leersum op 21 juni 1744 en overleden vóór april 1798.

Kinderen van Jan en Trijntje:
1.2.4.1 Aartje 1766-
1.2.4.2 Dirk 1767-
1.2.4.3 Willemijntje 1770-
1.2.4.4 Dirkje 1774- , gehuwd met Rutger Cornelisz van Werkhoven en in 1816 Willem van Brummelen
1.2.4.5 Jannigje 1777-
1.2.4.6 Trijntje 1779-
1.2.4.7 Wouter 1781-
1.2.4.8 Aalbert 1785-
1.2.4.9 Paulus 1788-

Na het overlijden van Trijntje trouwt hij in 1798 met Mecheltje van Scherpenzeel.

1.2.8——————————————————————————–1.2.8

1.2.8 Johannes Wouters (Hannis) Kirpestein is geboren op 30 september 1753 in Woudenberg. Overleden vóór 1811

Op 16 mei 1779 trouwt hij met Rijkje Jansze Imminkhuizen (Geurtse). Ze is gedoopt op 18 december 1746 te Woudenberg. Ze overlijdt op 12 januari 1824 in Leersum.

Kinderen van Johannes en Rijkje:
1.2.8.1 Aartje 1779-1841,  in 1813 gehuwd met Willem Renes
1.2.8.2 Jan 1780-
1.2.8.3 Marrigje 1782- , in 1814 gehuwd met Willem Schuurman
1.2.8.4 Wouter 1783-
1.2.8.5 Hannis 1785-
1.2.8.6 Hannis 1786-
1.2.8.7 Hannis 1788-
1.2.8.8 Jannigje 1792-1853, in 1817 gehuwd met Frederik van Maurik
Alle kinderen zijn geboren in Leersum

Bijzonderheden:
9-2-1807 Dirk van Velpen transporteert aan Hannes Kirpestein 2 morgen bouwland genaamd den Heetkamp. [2483, 2484]
Uit een akte van 1811 is Johannes (Hannis) hertrouwd met Rijkje Maasse.
•11-3-1811 Rijkje Maasse wed Hannes Kirpestein en haar kinderen nemen hypotheek bij Hendrik van Vulpen van 500 gl op hun huis no. 57 met ongeveer 184 roeden land. [2483, 2485]
•11-3-1811 Rijkje Maasse wed Hannes Kirpestein, met haar meerderjarige kinderen Wouter, Aartje en Marrigje, Kirpestein en Willem Kirpestein als bloedvoogd over de onmondige dochter Jannigje Kirpestein, transporteren aan Jacob van de Geer 2,5 morgen bouwland gelegen in de Heetkamp onder Leersum.
Hiermee komt het huis aan de Heetkamp (Hitkamp), wat ook genoemd is bij zijn vader in relatie met de diaconie, weer ter sprake.

1.2.8.4—————————————————————————-1.2.8.4

Hierbij zijn we aangekomen bij de Wouter die hoogstwaarschijnlijk het huis bezit aan de voormalige Postweg. Van deze Wouter zijn verder geen gegevens meer te vinden op internet.

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. Geni
3. cbgfamilienamen
4. GenealogieOnLine
5. Geni
6. FamilieVanDongen
7. GenealogieOnLine
8. WieWasWie
9. GenealogieOnLine
10. GenealogyBos
 leersum49riot