Lomboklaan

De Lomboklaan, de statige laan zoals we die nu kennen, was in 1824 een pad waarlangs de schapen naar de heide werden gedreven, een z.g.n. schapendrift. Waar de Hoflaan uitkomt op de Rijksstraatweg begon dit zandpad.

LocatielomboklaanminuutplansVanaf de Rijksstraatweg liep het zandpad 170 meter tegen de zuidflank van de Heuvelrug op, tussen de akkers door, zie kaart links uit 1824. Op de kaart is de lichtrode kleur het heide-areaal, grijs zijn akkers en groen zijn bosjes, verder het zandpad wat later de Lomboklaan (A) werd en de Hoflaan (B). Waar nu de Koningin Julianalaan de Lomboklaan kruist, daar begon de heide. In 1824 was de gemeente eigenaar van het pad 50). Op de Bonnekaart 52) van 1930 is te zien dat het zuidelijk deel van de Lomboklaan tot aan de Burgemeester van de Boschlaan half verhard is.
Hoe is het verder vergaan met de Lomboklaan?
E.J.Demoed beschrijft het in zijn boek ‘In een lieflijk landschap’ als volgt: De naam Lomboklaan is ontleend aan de naam van het grondgebied Lombok. Omtrent de naam bestaat een legende, die verhaalt dat een man, die gehoord had van de oorlogen en onlusten in Nederlands-lndië, de laan opliep en zijn geweer op de heuvel leegschoot en daarbij de naam Lombok uitriep. De gronden aan de noordkant van de Rijksstraatweg, die aan de nabij gelegen hofstede De Hof behoorden, waren in 1896 gekocht door H.G. van Dam, deurwaarder uit Wijk bij Duurstede. In die tijd waren hier voornamelijk heidenvelden, die door Van Dam werden ontgonnen en waarop bossen werden aangelegd. De Lomboklaan ontstond als een oprijlaan loodrecht in noordelijke richting en kwam uit op een heuveltop. Hierop werd in 1904 een uitzichttoren gebouwd.

F065_LomboklaanRijksstraatweg1

Begin van de Lomboklaan vanaf de Rijksstraatweg in 1931. collectie Hans van Brenk

Aan weerszijden van de laan werd een rij bomen geplant, die tot nu toe nog een rijke stoffering langs de laan vormt. Het goed viel in 1925 als aaneengesloten grondbezit uiteen toen de zoon H.H. van Dam het bezit in percelen verkavelde en aan verschillende personen verkocht om aan weerszijden van de laan villa’s te kunnen bouwen. Tot 1962 hebben er aan het begin van de Lomboklaan bij de Rijksstraatweg vier decoratieve tuinvazen gestaan, die de ingang markeerden, twee kleintjes aan de buitenkant en twee grote aan de binnenkant. De laan kon door middel van een ketting die tussen deze vazen was bevestigd, worden afgesloten 2).