Middelweg.

Het oostelijk deel van de Middelweg loopt tegenwoordig door de bebouwde kom.
In 1824 stonden aan deze verbindingsweg tussen Darthuizen en het ‘centrum’ slechts 3 huizen. Twee van deze huizen waren eigendom van Jan van den Broek die boerde op Het Hof 50). De drie huizen zijn afgebroken tussen 1925 en 1930 52). Wat was de reden daarvan?

middelwegoosthuizenriot

Huis en erf

Kaartnr: 111
Middelweg bij huisnr 36
De eigenaar was Jan van den Broek

Huis en erf
Kaartnr: 110
Middelweg bij huisnr 36A
De eigenaar was Jan van den Broek

Huis
Kaartnr: 112
Middelweg bij huisnr. 43
De eigenaar was Gerrit van Dam van beroep koopman

F035_Middelweg xx
Volgens Hans van Brenk stond de boerderij, achter de grote boom, waar de Middelweg een flauwe bocht maakt. Datum onbekend. collectie Hans van Brenk


Het westelijk tracé van de Middelweg, welke aansluit op de Broekhuizerlaan en de Bremweg, kent een lange geschiedenis dankzij 2 grote boerderijen. Verder stonden er twee schaapskooien bij de kruising met de Nieuwe Steeg.

middelwegwesthuizenriot

Schaapskooi
Kaartnr: 129
Middelweg bij kruising met Nieuwe Steeg
De schaapskooi is afgebroken 1905 en 1910 52). In 1824 was de kooi eigendom van de bouwman Gijsbert van Vulpen 50).

Schapenhok
Kaartnr: 123
Middelweg bij kruising met Nieuwe Steeg
Het schapenhok is afgebroken 1925 en 1930 52). In 1825 is het hok eigendom van Cornelis Jan Nellesteyn 50).

middelwegwesthuizenriot
middelwegverstralenOp de kaart van Hendrik Verstralen uit 1633 60) staan, aan de voorloper van de Middelweg, twee boerderijen ingetekend. De bovenste boerderij zou Groenbergen kunnen zijn. De onderste is met grote zekerheid Schevichoven. Linksonderaan zijn de Darthuizer molen en de molenaarwoning te zien.

Groenbergen, huis en erf
Kaartnr: 136, 141, 142, 143, 148, 150, 151
Middelweg 81
De boerderij stamt uit 1770 32), maar is oorspronkelijk ouder. Ondanks een lange geschiedenis, is er weinig bekend van deze boerderij. In 1824 was Gijsbert van Vulpen, van beroep bouwman, de eigenaar 50).

f011_middelweg-81-groenbergenriotVoorzijde van de boerderij. collectie Hans van Brenk, uit collectie  A.F. Bakker

Schevichoven, huis en erf
Kaartnr: 136, 146, 157, 158, 173, 171
Middelweg 85

Aanzicht

Bonne1875De naam van het boerderijcomplex ‘Schevichoven’  betekent Vlashoeve.
In het midden van de 18e eeuw bestond er nog een oude toegangsweg onder de naam ‘Steegh van Schevichoven’. Deze liep vanaf de Middelweg,  langs deze boerderij naar de Gooyerdijk, zie kaart links.
De vroegst bekende mededeling over het bestaan van de hofstede Schevichoven
dateert uit 1394. In dat jaar werd Johan van Oud-Broekhuizen beleend met ‘Oud-Broeck-
huysen ende Schevichoven’.

Het goed werd toen omschreven als: ‘twee hoeven lants, veens ende hoefslagh’.
In 1406 werd Wijnand Dirk Wijnandsz.  Heerman, heer van Wayestein en Oud-Broekhuizen enzovoort ermee beleend.
In 1408 kwam het in leen aan Wijnant, de zoon van zijn broer Dirk Wijnant. Een zekere Cunera, dochter van Harmen die Wijse, kreeg het goed in eigendom. Het werd toen van het grootgrondbezit van oud-Broekhuizen losgemaakt.
In 1571 werd nog een Claes Adriaensz. die Wijse genoemd als eigenaar’. Hij bleek in 1579 zijn naam te hebben veranderd in Van Schevichoven.
Deze familie had het goed ruim tweehonderdvijftig jaar in bezit totdat Aart Woutersz. van Schevichoven het in 1662 verkocht aan J. baron van Wassenaar, heer van Obdam, die toen ook de daar vlakbij gelegen ‘Meulenkamp’ in Darthuizen kocht. De familie van Schevichoven mocht er blijven wonen ondanks het feit dat het goed via verkopingen van eigenaar verwisselde.

Middelweg85_3
Schevichoven met duiventoren. foto Arjan Griffioen 2014

In 1726 kwam het aan jonker Carel van Arnhem en in 1736 aan W.H. van Nassau
Zuylestein, graaf van Rochefort.
Aart Gijsbertsz. van Schevichoven, zoon van de toenmalige bewoner Gijsbert Aartsz., kocht in 1756 zowel Schevichoven als de Meulenkamp van de graaf van Rochefort.
In 1768 kwam het grootste deel van dit bezit, waaronder ook de Meulenkamp,
aan Baron Caneau de Beauregard (HUA U237a004-145). In 1792 verkocht deze het aan Cornelis Jan van Nellesteyn 6), de heer van Broekhuizen, en een deel, bestaande uit negen morgen land aan Lammert Lagerwey, die landbouwer in Leersum was. Schevichoven heeft vanaf die tijd tot aan 1954 deel uitgemaakt van het landgoed Broekhuizen.
Leersum_Schevichoven_66ZWIn 1954 werd Schevichoven aan het Centraal Veevoeder Instituut verkocht en tot proefboerderij bestemd.
De boerderij was in 1911 na een brand al grondig verbouwd en gerestaureerd, maar na 1954 vonden wederom ingrijpende vernieuwingen plaats. Bovendien werd toen een aantal nieuwe schuren bijgebouwd.
In 1981 werd het verkocht en tot op heden is het als particulier boerenbedrijf in gebruik.

Het oudste, maar nogal sterk gerestaureerde gebouw van het complex is de duiventoren. Deze dateert uit de 17e eeuw. De aanwezigheid van een dergelijke toren geeft aan dat Schevichoven een ‘heerlijk’ bezit was. Het recht om duiven te houden, was vanouds een ‘heerlijk recht’ en alleen voorbehouden aan de adel 1).

Bijzonderheden:
•1-12-1780 Plechtbrief van Jacob Christiaan de Graaf namens Jaijme Philip Ernst de Baneau de Beauregard x Susanna Elizabeth Helis du Boisroux voor Paulus Rutgers predikant alhier een capitale somme van 7000 gl op de ridderhofstad Broekhuizen en een huijzinge hofstede genaamd Schevickhoven. [2482]

F086_SchaapskooiSchevichoven1Schaapskooi, schuur
Kaartnr: 146
Middelweg 85 bis
Tussen 1983-1985 is de schaapskooi geheel opnieuw opgetrokken ter vervanging van een oudere kooi die op dezelfde plek stond.
(bron: Nota schaapskooien)
Kadastraal hoort het bij het hierboven beschreven Schevichoven 50).