Molenweg

De Molenweg is zijweg van de Bremweg. In vroeger tijden liep deze weg in het noorden door tot de Rijksstraatweg. Thans is het een een doodlopende weg.
Locatie
TMK1790De naam Molenweg verwijst naar de molen ‘Oog in ‘t Zeil, die aan deze weg stond, ten westen van de kruising met de Bremweg.
In de 17e eeuw stond hier reeds een molen, die tot bezit van de heren van Broekhuizen hoorde. De omgeving bij de molen stond bekend als Molenkamp 1).
In 1824 50) liep de Molenweg vanaf de Bremweg naar de Rijksstraatweg. Ook op de Militairekaart 64) van 1790 is dit goed te zien.

F074_MolenMolenaarshuis2

Gezicht dwars op de Molenweg, achter de heg en voor het molenaarshuis langs, 1950. 
collectie het Utrechts Archief