Nieuwe Steeg.

Vanaf de Middelweg, in het noordwesten, lopen we de Nieuwe Steeg in. Geen van de boerderijen, huizen en overige opstallen hebben de tand des tijds overleefd.

nieuwesteegwesthuizenriot

nieuwesteegverstralenOp de kaart rechts van Hendrik Verstralen 60) uit 1633 zijn enkele boerderijen ingetekend aan de Nieuwe Steeg (A). Vergelijken we deze kaart met de bovenstaande kaart uit 1824, dan komen de erven bij C overeen met de kaartnummers 197 en 185. Het erf bij D is een grote boerderij die beschreven is bij de kaartnummers 231, 243, 246 en 247 onderaan deze pagina. De Nieuwe Steeg sluit aan op de Middelweg (B).

Huis met hooimijt

Kaartnr: 185, 197
Veldlaan achter huisnr. 24
Het huis afgebroken tussen 1885 en 1890 52).
In 1825 was Jan Gijsbertse, van beroep bouwman, de eigenaar 50).

Huis
Kaartnr: 330
Veldlaan bij huisnr. 19
Het huis is afgebroken. In 1824 was Evert Lokhorst de eigenaar. Hij was dagloner 50).

Huis
Kaartnr: 209, 210, 217
Bongerdlaan bij huisnr. 22
Het huis is afgebroken. In 1824 was het in bezit van Jan Lodder, van beroep bouwman 50).

f122_nwsteegriot
Nieuwe Steeg hoek Veldlaan, kaartnr. 197 . Deze boerderij is na 1890 gebouwd en inmiddels afgebroken. collectie Hans van Brenk

nieuwesteegwesthuizenriot
Huis
Kaartnr: 218
Nieuwe Steeg voor huisnr. 6, aan de weg
Het huis is afgebroken tussen 1905 en 1910 52). In 1824 was het huis in bezit van Dirk Blijerveen, hij was bouwman 50).

Huis
Kaartnr: 221
Nieuwe Steeg voor huisnr. 8a, aan de weg.
Het huis afgebroken tussen 1830 en 1875 52).
Bouwman Gijsbert van Vulpen was in 1824 de eigenaar 50).

nieuwesteegoosthuizenriot

nieuwesteegverstralenHuis, hooimijt en schuur
Kaartnr: 231, 243, 246, 247
Nieuwe Steeg 105A
Op de kaart van Hendrik Verstralen 60) uit 1633 staat op deze locatie een boerderij ingetekend bij D. Het huis is afgebroken na 1950 52). In 1824 was Hendrik van Swieten, van beroep bouwman, de eigenaar 50).

De boerderij en zijn (latere) bewoners
Mijn grootvader Gerrit Blankestijn, uit Amerongen afkomstig, vestigde zich in de tweede helft van de 19e eeuw in een boerderijtje aan de Nieuwe Steeg nu de woning 105 en 105a en begon daar ook met de tabaksteelt. Er werd een grote tabaksschuur achter de boerderij gebouwd en op het bouwland achter de boerderij werd de tabak verbouwd.

Huis en erf
Kaartnr: 279, 281, 282, 345
Nieuwe Steeg 22
Het huis is afgebroken na 1950 52). In 1824 was Wijnand Spijkhoven, van beroep bouwman, eigenaar van dit huis 50).

nieuwesteegoosthuizenriot
‘Armhuis’ van de Diaconie, huis en erf
Kaartnr: 262
Nieuwe Steeg tegenover 103A
In 1824 was de Diaconie eigenaar van dit huis 50).  In 1950 stond dit huis nog op de kaart 52).
In het kwartaalblad van de Historische Vereniging 1999, Jg 4, Nr 3 staat een artikel over dit gegeven.
Nog een interessant gegeven heb ik omtrent de Hitkamp (aan de overzijde van de Nieuwe Steeg). Daar ongeveer moet vroeger het ‘Armhuis’ van de diaconie gestaan hebben. De diaconie had dat laten bouwen in 1839. (?) Het waren vier woningen in één gebouw, waar de bedeelden van de diaconie gratis of tegen een zeer kleine vergoeding konden wonen. Op oude kaarten uit die tijd wordt ook aangegeven, dat in de buurt van dit ‘Armhuis’ heidevelden waren. Dit ‘Armhuis’ is tot 1916 in het bezit gebleven van de diaconie. Toen werd het verkocht voor f 816,10 aan een onbekende koper. In mijn kinderjaren stond daar nog steeds een groot, witgekalkt huis. Er woonden inderdaad enkele gezinnen in. Misschien was dat nog altijd het oorspronkelijke ‘Armhuis’ van de diaconie, dat de nieuwe eigenaar later weer wat had opgeknapt en verhuurd. Dat huis moet derhalve ook afgebroken en verdwenen zijn met de uitbreiding van de gemeente in de jaren zeventig 3).
(Hendrik Willem Rochefort, Graaf van Leersum en Zuilesteyn, is eigenaar van het perceel bouwland ten zuiden van dit erf. Mogelijk heeft hij grond en geld geschonken aan de diaconie voor de realisatie van het ‘armhuis’, een niet ongebruikelijke geste van de adel.
Het jaartal 1839 klopt niet met de gegevens uit de OAT’s)

Schapenhok
Kaartnummer 331
Nieuwe Steeg achter 22
Het schapehok is afgebroken tussen 1925 en 1930 52). Jacob van de Geer, van beroep bouwman, was de eigenaar. Voor de belastingen werd het aangeslagen zijn  schapenhok als bouwland 50).

Schapenhok
Kaartnummer 333
Nieuwe Steeg achter 26
Het schapenhok is na 1950 afgebroken 52). Lammert Lagerweij, van beroep bouwman, was de eigenaar. Voor de belastingen werd het aangeslagen zijn  schapenhok als bouwland 50).