Plassen.

De vier plassen in het Leersumsche Veld zijn het resultaat van de turfwinning die plaatsvond rond 1800. Ten zuiden van de 4e plas stond een huis met schuurtje.

plassenhuizenriot

Huis en erf

Kaartnr: 24 en 27
Leersumse veld bij de 4e Plas
In 1824 bezat de gemeente Leersum een huis met schuur in het Leersumse veld. Het huis stond zuidelijk van het pad wat loopt tussen de 3e en de 4e plas 50). Tussen 1925 en 1930 verdwijnen het huis en de schuur van de kaart 52).

meeuwenkolonie

Leersumse plassen van vroeger
Rondom de Leersumse plassen hebben meerdere huizen gestaan. Een van deze huizen was het huis van de familie Pater. Er hebben twee families Pater gewoond, beide Paters waren jachtopzichter op het Leersumse veld.Tijdens de oorlog kon je bij de familie Pater voor een kwartje een emmer vol meeuweneieren kopen. In die tijd zat er nog een grote meeuwenkolonie op de Leersumse plassen. In de tweede wereldoorlog hebben er ook verschillende joodse onderduikers tijdelijk onderdak gehad in het huis van de familie Pater. Als je goed om je heen kijkt kan je aan de begroeiing en bijvoorbeeld de betonnen bak en het weilandje nog zien dat hier vroeger een huis heeft gestaan. Op de foto zit het echtpaar Pater voor de woning die op deze plek heeft gestaan. 

bewoners