Postweg

De niet meer bestaande Postweg liep parallel aan de Rijksstraatweg, vanaf halverwege de Middelweg, naar het oosten. Na 570 meter kwam het pad uit wat liep vanaf de Middelweg door het Juffersland, de Hitkamp tot de Nieuwe Steeg.

Locatie
Hoe de Postweg liep is mooi verwoord in Hoetwas, het kwartaalblad van de Historische Vereniging.
Tussen het Bovenpad en de Nieuwesteeg liep, vanaf het weggetje door het Juffersland, in de richting van Broekhuizen een ander klein weggetje dat, voor zover ik weet, ook geen naam had, ik noem het maar even weggetje B. In mijn kinderjaren was het er nog, maar omdat weggetje A door het Juffersland toen al niet meer bestond, eindigde weggetje B ter hoogte van de bovengenoemde kwekerij Terra Nova zo maar in het weiland bij een oud, klein huisje van Teus van Schuppen aan het Bovenpad. Van weggetje B is nu nog een klein stukje over: de ‘Postweg’. Middelweg, Bovenpad, weggetje B, (Postweg) en Nieuwesteeg kwamen bij elkaar bij De Punt. In 1824 50) waren de aanwonenden eigenaar van de 570 meter lange weg.

hoflaanschetsOp de Bonnekaart 52) van 1875 is de Postweg een zandpad dat bijna doorloopt tot aan de Hoflaan. Daarna worden steeds meer delen van het pad omgezet in landbouwgrond.
Rond 1930 krijgt het overgebleven stuk een aftakking naar de Nieuwe Steeg. Uiteindelijk verdwijnt de Postweg na 1950 van de kaart. Thans heeft er een woonerf, dat ongeveer ligt aan het begin van de Postweg, als overlevering die naam gekregen.
Wat de relatie is met de Postweg, zie kaart onder, die loopt van Doorn, parallel aan de Rijksstraatweg en uitkomt op diezelfde Rijksstraatweg, halverwege de Darthuizerweg en Leersum, is mij niet bekend.
CultuurhistorischeAtlas
bron: Cultuurhistorische Atlas provincie Utrecht