Ravenhorst, Tijmen

Tijmen Gijsbertz van Ravenhorst is van beroep bouwman.
Hij is zoon van Gijsbert Jansen van Ravenhorst en Grietje Tijmisse van Woudenberg, geboren in 1752. Hij overlijdt op 31 mei 1834 te Leersum
(Waarschijnlijk blijft hij ongehuwd.)

De naam Ravenhorst is wijdverbreid in Leusden, Scherpenzeel, Woudenberg en het buurtschap Ginkel. In de verschillende overzichten van het dorpsgerecht Leersum komt Tijmen aantal malen voor.

Bijzonderheden:
•Amerongen 10-3-1796 Pieter Schouten gerechtsbode als gemachtigde van Jan van Ommeren transporteert aan Tijmen Gijsbertse van Ravenhorst, Jan Gijsberts, Gerrit Gijsbertsz, Gijsbert Gijsbertsz, Hendrikje Gijsbertsz en Hanna Gijsbertsz van Ravenhorst een stuk bouwland en groeperveld in de Groep groot 5 morgen [146]
•27-4-1799 Rijk van Zanten transporteert aan Tijmen Gijsbertse van Ravenhorst de helft van een stukje baggerveld in de Groep door Gerrit Geurtse op 18-5-1784 getransporteerd aan den comparant en Hendrik van Heteren. [151]
•17-2-1801 Pieter Schouten, bode van dit bestuur, als gemachtigde van Teunis Arrissen van Mereveld, won. Woudenberg, en van Hendrik Willemse als man en voogd van zijn vrouw Marretje van Mereveld, won. Lunteren, van Tijmen van Ginkel x Klaasje van Mereveld, won. Renswoude, en nog van Teunis Arissen van Mereveld als last hebbende van Arrisje van Lambalgen, won. Renswoude, en als gemachtigde van Teunis Arissen van Mereveld en Arris van Lambalgen, de laatste won. Woudenberg, als voogden over de minderjarige Jan van Lambalgen, welke Arrisje en Jan van Lambalgen, zijnde eenige nagelaten kinderen van wijlen Neeltje van Mereveld, door Jan Jansen van Lambalgen aan haar verwekt, en de voornoemde Teunis, Marretje en Klaasje, mitsgaders de nagelaten kinderen van Neeltje van Mereveld, enige erfgenamen ab intestato van hun moeder en grootmoeder Willempje Arrissen in leven wed Arris Teunisse van Mereveld transporteren aan Tijmen Gijsbertsen van Ravenhorst, Jan Gijsbertsz van Ravenhorst, Gerrit Gijsbertsz van Ravenhorst, Gijsbert Gijsbertsz van Ravenhorst, Hendrikje Gijsbertse van Ravenhorst en Hanna Gijsbertsz van Ravenhorst een stuk bouwland, weijland en heijveld gelegen aan de Haar groot ruim 6 morgen [151]
•17-2-1801 Pieter Schouten, bode van dit bestuur, als gemachtigde van Teunis Arrissen van Mereveld, won. Woudenberg, en van Hendrik Willemse als man en voogd van zijn vrouw Marretje van Mereveld, won. Lunteren, van Tijmen van Ginkel x Klaasje van Mereveld, won. Renswoude, en nog van Teunis Arissen van Mereveld als last hebbende van Arrisje van Lambalgen, won. Renswoude, en als gemachtigde van Teunis Arissen van Mereveld en Arris van Lambalgen, de laatste won. Woudenberg, als voogden over de minderjarige Jan van Lambalgen, welke Arrisje en Jan van Lambalgen, zijnde eenige nagelaten kinderen van wijlen Neeltje van Mereveld, door Jan Jansen van Lambalgen aan haar verwekt, en de voornoemde Teunis, Marretje en Klaasje, mitsgaders de nagelaten kinderen van Neeltje van Mereveld, enige erfgenamen ab intestato van hun moeder en grootmoeder Willempje Arrissen in leven wed Arris Teunisse van Mereveld transporteren aan Tijmen Gijsbertsen van Ravenhorst, Jan Gijsbertsz van Ravenhorst, Gerrit Gijsbertsz van Ravenhorst, Gijsbert Gijsbertsz van Ravenhorst, Hendrikje Gijsbertse van Ravenhorst en Hanna Gijsbertsz van Ravenhorst een stuk bouwland, weijland en heijveld gelegen aan de Haar groot ruim 6 morgen [147]
•30-9-1807 Gerecht estimeert ten verzoeke van Tijmen Gijsbertse van Ravenhorst 1/8 deel in de hofstede die Jan Gijsbertse van Ravenhorst met de dood heeft ontruimd. Het gaat om een huizinge berg en schuur en schapenhok met ongeveer 11 morgen land te Leersum. Waard: 200 gl. [2483]
•17-2-1810 de meit van Tijmen van Ravenhorst is overleden

Bronnen:
1. Overlijdensregister HUA

Bezittingen van Tijmen:
In de buurtschappen Ginkel en de Groep bezit hij een huis met schuur, erf, tuintje  en boomgaard. Verder bezit hij bijna 7 hectare bouwland, 1 hectare weiland en 2,6 hectare heijde.