Ridder, Hendrik de

Hendrik de Ridder is van beroep schoolmeester, schepen Amerongen, rentmeester van Zuylesteyn en tabaksplanter.
Hij is geboren in 1755 te Amerongen als zoon van Frederik de Ridder en Elsje Haafkens en
aldaar gedoopt op 13 april 1755. Op 30 september 1831 overlijdt hij te Amerongen

Bijzonderheden:
•Hendrik is de broer van Jan.
•Bij overlijden woont hij in huis nr. 126 (Marktveld 161 volgens de Memorie).
Memorie van successie d.d. 5-5-1832, kantoor Amerongen. Aangifte van het overlijden wordt gedaan door Christina Versteegh, zijn weduwe; Godard Adriaan de Ridder, timmerman; Adriana de Ridder, huisvrouw van D. Vos, postmeester; Johanna Ursulina de Ridder, huisvrouw van Willem de Vrij van Laar, broodbakker; Gerrit de Ridder, rentmeester, allen wonende te Amerongen, Fredrik de Ridder, tolgaarder, wonende onder Leersum; Dirk Kraai, onderwijzer der jeeugd te Werkhooven, weduwenaar van Elsje de Ridder, als vader en voogd over zijne zeven onmondige kinderen met namen Christina, Drika Anna, Hendrik, Cornelis, Fredrik, Dirk en Elsje; Margaretha Wilhelmina de Ridder huisvrouw van Herman de Vriendt rentmeester wonende te Nederlangbroek; Hendrik de Ridder, logementhouder te Elst onder Rhenen, alle kinderen en descententen van wijlen Hendrik de Ridder.
Zijn weduwe Christina Versteegh krijgt het vruchtgebruik van de nagelaten goederen, die bestaan uit: 3 huizen, o.a. het huis op het Marktveld en de Veertig Garden aan de Lekdijk, 2 uiterwaarden en diverse stukken land. (Zie B371)

Op 30 mei 1779 te Amerongen huwt hij met Christina Versteegh.
Ze is geboren op 23 december 1755 te Amerongen als dochter van Hendrik Versteegh en Adriana (Jaantje) de Ridder. Ze overlijdt op 26 december 1849 te Amerongen

Kinderen van Hendrik en Christina:
Frederik 1780-1850, in  1801 gehuwd met Aletta van Scherpenzeel
Godert Adriaan 1781-1868, in  1811 gehuwd met Magdalena Clazina Vos
Adriana 1783-1871, in  1811 gehuwd met Dirk Vos
Elsje 1786-1826 , gehuwd met Dirk Kraai
Hendrik 1788-1858, in  1810 gehuwd met Lena Quint
Margrieta Willemina 1791-1831 , gehuwd met Herman de Vriendt
Johanna Ursulina 1794-1871, in  1829 gehuwd met Willem de Vrij van Laar
Gerrit 1797-1878, in  1830 gehuwd met Tonia van de Weerd

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. RHCzuidoostUtrecht
3. RHCzuidoostUtrecht
4. Baars-Rhenen
5. GenealogieOnLine
6. GenealogieOnLine

Bezittingen van Hendrik:
Op de grens van Leersum en Amerongen bezit hij 3 hectare bouwland.