Ridder. Jan de

Jan de Ridder van is beroep rentmeester van Middachten, gemeentesecretaris Amerongen en dijkmeester.
Hij is geboren in 1764 te Amerongen als zoon van Frederijk de Ridder en Elsje Haafkens
Op 8 januari 1764 is hij gedoopt te Amerongen en op 27 mei 1841 overlijdt hij te Amerongen. (Waarschijnlijk is hij ongehuwd)

Bijzonderheden:
•Jan is de broer van Hendrik.
•Akte waarbij Jan de Ridder zijn huis, tinsgoed van Wayesteyn, afstaat aan hof- en tinsheren, om het vervolgens weer in leen te ontvangen.
•In zijn testament heeft hij f.1000,- nagelaten aan de N.H. kerk (archief Herv. Gem. Amerongen 271b)
•Volgens de kadasterkaart van 1832 bezit hij nr. 261 bis (tuin), 262 (magazijn) (Amerongen)

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. Notaris L.J.van derSluis,Velp:
3. Archieven
4. Wikipedia

Bezittingen van Jan in de gemeente Leersum:
In de buurtschappen Ginkel en de Groep bezit hij een huis met erf en boomgaard.
Tevens bezit hij 2 schaapskooijen. Aan gronden heeft hij in eigendom 18 hectare bouwland, 3,6 hectare weiland, ruim 18 hectare heijde en 4 hectare uitgebaggerd veen. Lanen die grenzen aan deze percelen zijn ook eigendom van Jan.