Rochefort, H.W.

William Henry (Hendrik) Nassau Roch(e)ford de Zuylestein was de 5e, tevens laatste, graaf van Rochford en heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein 1782-1830, (Rendlesham, 28 juni 1754 – Easton, 3 september 1830). Hij was een zoon van Richard Savage Nassau de Zuylestein en Anne Spencer (1715-1771).

Nassau-Rochford erfde in 1782 zijn titels en de daarbij behorende goederen van zijn oom William Nassau de Zuylestein (1717-1781) de 4e graaf van Rochford en heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein 1738-1781.

Van 1768 tot 1771 volgde hij onderwijs aan de Westminster School in centraal Londen.
Na zijn schooltijd diende hij onder prins Willem Hendrik van Groot-Brittannië (1743-1805) in het leger bij het 1e Garderegiment troepen te voet. Op 3 mei 1773 werd hij bevorderd tot luitenant en op 14 juni 1776 tot kapitein bij hetzelfde regiment. Op 25 juni 1777 verliet hij de dienst. Hij nam zitting in het House of Lords voor de Tory’s, de voorloper van de huidige Conservative Party in het Verenigd Koninkrijk.

Nassau-Rochford overleed ongehuwd maar had drie onwettige kinderen. Hij werd bijgezet in de Allerheiligenkerk van Easton in Suffolk. Zijn Nederlandse bezittingen laat hij na, geheel in overeenstemming met de testamentaire beschikking van prins Frederik Hendrik dat Zuylenstein niet verkocht mag worden, doch moet blijven aan de nakomelingen van zijn bastaardzoon Frederik, aan zijn achterneven, nazaten van Frederik Christiaan van Reede 2e graaf van Athlone en baron van Amerongen (1668-1719) en Henriëtte van Nassau-Zuylestein (1688-1759). De titel graaf van Rochford stierf met hem uit.

Bronnen:
1. Wikipedia

Bijzonderheden:
In 1796 komen Franse troepen ons land binnen en Willem V vertrekt in 1795 naar Engeland. William Henry ziet de bui al hangen en begint zich van zijn bezittingen te ontdoen.
•6-10-1796 Voorwaarden van verkoop door Rochford van een hofstede aan de oostzijde van Zuilenstein, met 38 morgen land, zijnde nr. 2, 5, 10, 12, 36 en 50 voor de helft en nr 57, 58, 60-63, 78 en 136 alsmede de slagen in de Amerongerwetering en collandsesloot, gepacht bij Jan Janse van Apeldoorn voor 200 gl/jr. En een hofstede aan de westzijde van Zuilenstein met 20 morgen land, gepacht door Andries Beukhof voor 200 gl/jr. En een huis en herberg met het bijbehorende land groot 1 morgen. Met conditie dat het raadhuis blijft ten dienste van het gerecht dezer hoge heerlijkheden. Gelijk meede ten dienste van het Gerecht en Justitie moet blijven de kelder en het kamertie op de zolder omme haare gevangenen in te konnen bewaaren. Gepacht door Willem van Laar voor 145 gl/jr. En een huijsberg en hoff met 3 morgen land vanouds genaamd de Hofsteede. Gepacht door wed Cornelis van Alewijk voor 80 gl/jr. En een huis en hof met de helft van de schuur die er achter staat in het dorp, gepacht door Klaas Gerestein voor 34 gl/jr. En een huis met hof met een varkenshok daar achter, gepacht door Cornelis Overeem voor 25 gl/jr. En een huis en hof en schuur in het dorp aan de Utrechtse weg, gepacht door Joost Vink voor 43 gl/jr. En een huis en hof met de helft van de schuur die er achter staat, in het dorp, gepacht door Willem van Groenveld voor 33 gl/jr. En een huis en schuur met een hof in het dorp, gepacht door Gerrit Versteeg voor 50 gl/jr. En een huis en schuur en hof naar het vorige huis in het dorp, gepacht door Hendrik Takken voor 50 gl/jr. En een huis en hof in het dorp, gepacht door Willem van den Bogaard voor 42 gl/jr. En de ridderhofstad Waijesteijn met 4 morgen land, gelegen te Amerongen, gepacht door Tijmen Keu voor 90 gl/jr. En een partij bouw- weij- en heijlanden 36 morgen te Ginkel, gepacht door Willemijntje en Aaltje Hannissen voor 100 gl/jr. En een huis en boomgaard buiten de poort van Zuilenstein, gepacht door Jan Strak voor 60 gl/jr. [2482]

Bezittingen van William Henry in 1824:
William Henry verblijft meestal in Engeland en maar weinig op zijn landgoed Zuylestein.
In de gemeente Leersum bezit hij 14 huizen en een pastorie.
Natuurlijk is hij eigenaar van landgoed Zuylestein met alle onroerend goed. Rond de Michaëlskerk is hij de eigenaar van alle panden. Verder bezit hij 48 hectare bosch, 90 hectare heijde, 85 hectare bouwland en ruim 8 hectare weiland.