Roekenes.

In 1824 liep het Roekenes nog niet door naar de Kerkweg. Met de stippellijn is het huidige tracé aangegeven. Aan deze weg staan 2 historische boerderijen.

roekeneshuizenriot

roekenesverstralenOp de kaart van Hendrik Verstralen60) uit 1633 staan twee boerderijen ingetekend (A). Verder op de kaart zien we de Boerenbuurt (B), de Kerkweg (C) en de Rijksstraatweg (D).

Het Roekenes, huis
Kaartnr: 228, 230, 236
Roekenes 1
Deze dwarshuisboerderij dateerd uit de 18e en mogelijk zelfs uit de 17e eeuw.
Een gevelsteen bij de voordeur vermeldt: ANo 1819 Jacob van Laar: HET ROEKENES
Daaroverheen was de naam Corn. J. Vulpen geschilderd 1). In 1824 waren de erven van Cornelis Jan van Vulpen eigenaren van het pand 50).

F012_Roekenes 1 Roekenes
Voorgevel van Het Roekenes. collectie Hans van Brenk / A.F. Bakker

Het Roekenes en zijn (vorige) bewoners.
Op 20-05-1749 verkoopt Gosen van Blanckesteijn aan Wulfert van Ginkel een hofstede met 10 morgen land te Darthuizen. (Dorpsgerecht Darthuizen, 514).
Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg, Wulphert Jansen van Ginkel x Siementje Woudenberg, en dan nog Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg en Claas van Soest als voogden over Dirk en Fijgjen van Soest, onmondige kinderen van Claas van Soest x Jannigjen Woudenberg, mitsgaders Aaltje Bootsman nagelate dochter van Teuntje Woudenberg x Dirk Bootsman, kinderen en kleinkinderen van Dirk Petersen Woudenberg. Dirk is inmiddels overleden zijn erfgenamen willen boedelscheiding. Jan van Woudenberg krijgt de hele boedel bestaande in een huizinge hofstede berg en schuur genaamd het Roekenest te Leersum, behalve het broek dat aan Hendrik Woudenberg nu toebehoort. Hij keert aan ieder 25 gl uit. (RHC ZOU, arch.nr. 64, inv.nr. 2481; 24- 4-1759).

Bijzonderheden:
•24-4-1759 Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg, Wulphert Jansen van Ginkel x Siementje Woudenberg, en dan nog Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg en Claas van Soest als voogden over Dirk en Fijgjen van Soest, onmondige kinderen van Claas van Soest x Jannigjen Woudenberg, mitsgaders Aaltje Bootsman nagelate dochter van Teuntje Woudenberg x Dirk Bootsman, kinderen en kleinkinderen van Dirk Petersen Woudenberg. Dirk is inmiddels overleden en zijn erfgenamen willen boedelscheiding. Jan van Woudenberg krijgt de gehele boedel bestaande in een huizinge, hofstede berg en schuur genaamd het Roekenest te Leersum edog ’t Broek daar onder niet begrepen dat nu aan Hendrik Woudenberg toebehorende is, en het huisraad en gereedschap, zoals hij het al gebruikt. Hij keert aan ieder 25 gl uit. [2481, 2489]
•20-6-1771 Gerecht verklaart ten verzoeke van Jan van Vossestein x Aaltje Bootsman de
huizinge bij denzelve bewoond werdende, en genaamd het Roekenest. Dit is bouwvallig en moet opnieuw opgebouwd worden. [00035_1_2]
•30-1-1772 Gerecht heeft op 30-12-1771 ten verzoeke van idem verklaart dat het Roekenest opnieuw is herbouwd. [00035_1_2]
•9-11-1807 Gerecht estimeert ten verzoeke van Roelof van Vulpen de goederen die Judith
Lagerweij met de dood heeft ontruimd en nagelaten: een huizinge hof en hofstede met ruim 47 morgen land te Leersum op 5500 gl. 10 morgen bouwland te Leersum in de Broeken genaamd het Roekenest op 1800 gl. 1 morgen heijland aan den berg op 25 gl. een hoekje bosland te Leersum groot 100 roeden op 120 gl. [2483]
•10-12-1810 Gepasseerd te Amerongen. Hendrik de Ridder rentmeester van Zuilensteijn en Dirk de Ridder, secretaris alhier, als executeurs van het testament van Roelof van Vulpen geven te kennen dat Roelof had geprelegateerd aan zijn dochter Maria van Vulpen x Jan van den Broek een huizinge nr 47 met hof en hofstede met ruim 47 morgen land (nr 10, 12, 14, 122-124, 131, 175-176, 179, 182) strekkende van de Galgenberg nederwaards tot beneden aan de Gooijerdijk toe, zoals Roelof dit aangekomen is uit de boedel van Hendrik Woudenberg. En nog 10 morgen bouwland in de Broeken genaamd het Roekenest. Roelof is op 28-2-1810 te Leersum overleden. [2483]

Roekenes 1

Het Roekenes vanaf de straatkant. foto Arjan Griffioen 2014

Koestal
Kaartnr: 232
Roekenes 1b
Bij het bovenbeschreven pand, Het Roekenes, behoort een z.g.n. koestal.
Het oorspronkelijke bouwjaar is de 18e en mogelijk de 17e eeuw 1).

F014_Roekenes 1b
De nog niet verbouwde koestal. collectie Hans van Brenk / A.F. Bakker

roekeneshuizenriot

Dorpzigt, huis en erf
Kaartnr: 231, 237
Roekenes 3-5
Deze dwarshuisboerderij dateerd uit de 17e eeuw. Boven de hoofdingang is een steen ingemetseld waarop staat: Dorp=zigt vernieuwd door Maurits Versteech 1795 1). In 1824 is Johannes Versteegh de eigenaar, hij is rentenier.

F015 Roekenes 3-5 Dorpszigt

Voorgevel van Dorpzigt. collectie Hans van Brenk / A.F. Bakker