Spijkhoven, Wijnand

Wijnand Spijkhoven is van beroep bouwman.
Op 13 januari 1754 wordt hij gedoopt te Leersum als zoon van Antoni Wijnandse van Spijkhoven en Grietje Janssen Visser. Op 23 maart 1836 overlijdt hij te Leersum.

Bijzonderheden:
Wijnand is de broer van de inmiddels overleden Cornelis

Bronnen:
1. FamileVanDerLinden
2. RHCzuidoostUtrecht
3. RHCzuidoostUtrecht

Bezittingen van Wijnand:
Aan de Nieuwe Steeg bezit hij een huis met schuur, twee hooijmijten en een boomgaard.
Bij dit huis en verder verspreid over de gemeente heeft hij 1 hectare bosch, 8 hectare bouwland en 3,2 hectare weiland in bezit.

Bijzonderheden betreffende het overlijden van zijn broer Cornelis in 1810.
•12-12-1810 Anthonij Spijkhoven testeert op zijn zonen Wijnand en Jan Spijkhoven en de kinderen van wijlen zijn zoon Cornelis Spijkhoven x Rijkje Budding. Zijn beide zoons krijgen de hofstede met 13 morgen land aan verscheiden stukken voor 3500 gl. Voogden over zijn kleinkinderen worden Hendrik van Vulpen en Diderikus Cornelis Versteegh en tot toeziende voogd zijn zoon Jan Spijkhoven. [NT00064_2488]
(Het kan zijn dat de genoemde 13 morgen land overeenkomen met de percelen op het onderstaande kaartje, 13 morgen is ongeveer gelijk aan 13 hectare.)