Swieten, Dirk van

Dirk van Swieten is van beroep bouwman, bijenhouder.
Hij is geboren in 1783 te Leersum als zoon van Gijsbert(us) Woutersz van Swieten en Teuntje Wulferzen van Ginkel. In hetzelfde jaar is hij gedoopt op 16 februari te Leersum.
Op 27 december 1827 overlijdt hij te Darthuizen.

Bijzonderheden:
Dirk is een broer van Hendrik van Swieten
•20-1-1807 Wouter van Swieten, Siemetje van Swieten, Wulphert van Swieten en Dirk van Swieten, meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Gijsbert van Swieten x Teuntje van Ginkel, met hun nog minderjarige broeders en zuster beslissen de boedel ongedeeld te houden tot meerderjarigheid van hun jongste broeder.

Op 3 november 1809 gaat hij in ondertrouw met Annigje (Antje, Anna) Veenendaal
Ze is de dochter van Hendrik Roelofsen Veenendaal en Maria Willems Grootveld.
Ze is geboren op 20 augustus 1775  en overleden op 2 december 1847 te Darthuizen.

Bijzonderheden:
Wij ondergeschreven Dirk van Swieten, J.M. en Antje van Venendaal J.D. beiden geboren en wonende alhier Geven ons aan ter secretarye van Darthuijsen met verzoek van in ondertrouw te werden opgenomen en dat de Proclamatien naar behoren mogen geschieden Darthuijsen den 3e November 1809 [handtekening en merk] Relateere ik Gerechtsbode van Darthuijsen dat de drie Proclamatien in dese gemeld door mij gedaan zijn den 5, 12 en 19 November 1809 zonder verhindering Actum 26 dito Dirk Bos

Kinderen van Dirk en Annigje:
Maria 1812-1870, in  1832 gehuwd met Roelof Lokhorst
Teuntje 1810- , in 1828 gehuwd met Cornelis Dorrestein
Gijsberta 1815-

Bronnen:
1. GenealogieOnLine
2. HetUtrechtsArchief
3. Geni
4. HetUtrechtsArchief
5. RHCzuidoostUtrecht
6. RHCzuidoostUtrecht
7. HetUtrechtsArchief
8. HetUtrechtsArchief

Bezittingen van Dirk:
In het buurtschap Darthuizen, aan de Steeg, is hij eigenaar van een huis, schuur tuin en boomgaard. Verder bezit hij 5,6 hectare bouwland. Het grootste deel van het pad wat grens aan zijn percelen is eveneens zijn eigendom.