Tol


Vanaf 1815 tot 1900 werd er tol geheven op de Rijksstraatweg.
Op de grens met de gemeente Amerongen stond een tolhuis (A). In 1824 wordt Frederik de Ridder genoemd als tolgaarder.

Rijksstraatweg met Villa Boschzicht, het voormalige Tolhuis anno 1909
Collectie Hans van Brenk

Op weg van Leersum naar Doorn staat het andere tolhuis (B). Het huis met de naam Darthese, staat ±400 meter westelijk vanaf het kruispunt van de Rijksstraatweg met de Maarsbergseweg. In het bevolkingsregister van 1822 wordt dhr. Balkenende vermeld als tolgaarder.

Tolhuis richting Doorn. collectie Hans van Brenk

Op 21 augustus 1848 is de aanleg van de Maarsbergseweg een feit. De initiatiefnemers zijn gerechtigd tol te heffen bedoeld voor het onderhoud van de weg. Het noordelijke tolhuis (C) bevindt zich in de gemeente Maarsbergen. In het zuiden, hoek Langbroekerweg en Gooijerdijk is het andere tolhuis (D). Na het opheffen van de tol in 1900 was mevr. van Harn één van de bewoners. Zij woonde met 2 geiten in het vervallen tolhuisje tot 1962.